Co robimy

Bez-stress

Tematyka: Warsztat dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
Forma: Warsztat
Czas trwania: 90 minut.

Coraz większa ilość badań pokazuje zarówno rosnący poziom stresu wśród uczniów polskich szkół, jak i jego destrukcyjny wpływ na środowisko szkolne. Stres jest bowiem czynnikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za problemy z koncentracją, pamięcią czy regulacją nastroju. W widoczny sposób przyczynia się również do występowania zachowań aspołecznych – z agresją i uzależnieniami na czele. Stąd też propozycja programu profilaktycznego, który ma na celu niwelowanie szkodliwych skutków stresu poprzez edukację w zakresie budowania efektywnych strategii radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

W trakcie trwającego dwie godziny warsztatu uczniowie dowiadują się czym jest stres, jakie są jego przyczyny, funkcje oraz konsekwencje. Zapoznają się również z różnorodnymi technikami pozwalającymi okiełznać nadmiar stresu. Dodatkowym urozmaiceniem zajęć może być trening relaksacyjny, który w świetle aktualnej wiedzy psychologicznej stanowi niezwykle skuteczną (a także przyjemną dla uczestników) metodę walki ze stresem.