Kim jesteśmy

Dawid Droździkowski

Psycholog, trener, socjoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, CKK Profesja oraz Szkoły Trenerów LAB. Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach, Pełnomocnik Burmistrza Wadowic ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, współtwórca i partner zarządzający Centrum Działań Profilaktycznych, prezes Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych.

Dawid jest doświadczonym twórcą i realizatorem licznych projektów szkoleniowych i badawczych w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy. Znajdują się wśród nich m. in. warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenia nauczycieli i rodziców, szkolenia członków komisji alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych, sprzedawców napojów alkoholowych, diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz gminne programy profilaktyczne.

Kiedy nie szkoli, często łapie za aparat i poszukuje nowych miejsc, gdzie mógłby go wykorzystać. Lubi rodzimą literaturę, europejskie kino i muzykę świata. Ciekawią go rozmowy na każdy temat z mniej lub bardziej przypadkowymi ludźmi spotykanymi na swojej drodze. Jego entuzjazm bywa zaraźliwy, a poczucie humoru potrafi rozładować nawet najbardziej napiętą atmosferę. Potrzebną do działania siłę czerpie nie tylko ze sfery ducha, ale i ciała. Stąd też zamiłowanie do sztuk walki, narciarstwa czy trekkingu (a także liczne flirty z innymi aktywnościami fizycznymi). Różnorodność tych inspiracji nie wydaje się stanowić dla Dawida problemu, ponieważ wyznaje on zasadę, że do mądrości prowadzi wiele dróg… i chyba nie chce pozwolić, by któraś z nich zarosła trawą.