Kim jesteśmy

Rekomendacje

 • Mircze

  Szkoła Podstawowa w Mirczu

  Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez trenera spełniły oczekiwania szkoły. Prowadzący był dobrze przygotowany, stosował różnorodne metody, które angażowały wszystkich uczestników. Szybko nawiązał kontakt z uczniami i zyskiwał ich sympatię.

  Zobacz rekomendację

 • Siedlec

  Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Chobienicach

  Zajęcia prowadzone w sposób interesujący dla uczniów.Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach.
  Prowadzący stworzył miłą i przyjemną atmosferę podczas zajęć. Bardzo szybko nawiązał kontakt z młodzieżą.

  Zobacz rekomendację

 • Chrząstowice

  Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Chrząstowicach

  Zajęcia bardzo ciekawe, interesujące, wyzwalające pełne zaangażowanie grupy, osoba prowadząca profesjonalnie przedstawiła informacje i wiedzę merytoryczną, odpowiedziała na zadawane pytania uczestników. Podziękowania za przeprowadzone zajęcia, które pozwolą na lepsze rozwiązywanie, poznawanie i przeprowadzanie interwencji w ewentualnych sytuacjach trudnych w szkole.

  Zobacz rekomendację

 • Lubliniec

  Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

  Prowadzone w sposób, który zainteresował uczniów. Przekazywane treści dostosowane były do poziomu i potrzeb poszczególnych grup. [Trenera] cechuje duże wyczucie emocji oraz spokój wewnętrzny, który udziela się także uczniom. Uczestnicy warsztatów określili je jako ciekawe i chętnie wzięliby udział w kolejnych.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Mircze

  Szkoła Podstawowa w Wiszniowie

  Zajęcia prowadzone ciekawymi metodami. Prowadzący nawiązał doskonały kontakt z dziećmi. Potrafił zaciekawić i zainteresować wszystkich, nawet mało aktywnych i nieśmiałych. Uczniowie byli zaangażowani, chętnie wypowiadali się i brali udział.Cele warsztatów zostały osiągnięte.

  Zobacz rekomendację

 • Nowy Wiśnicz

  Zespół Szkół
  w Nowym Wiśniczu

  Warsztaty bardzo interesujące. Ćwiczenia praktyczne poszerzyły znacznie wiedzę na temat postępowania interwencyjnego. Mogliśmy wczuć się w sytuację każdej ze stron. Bardzo ciekawe materiały szkoleniowe, które będą przydatne w dalszej pracy.Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Płynnie i sugestywnie przeprowadził zajęcia.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Siedlec

  Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy

  Warsztaty przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący nawiązał dobry kontakt z młodzieżą, która chętnie uczestniczyła w zajęciach. Uczniowie wykazali się aktywnością, byli otwarci na propozycje zabaw ze strony terapeuty, nie mieli skrępowania. Wszyscy uczestnicy ze spotkania wyszli zadowoleni.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Żółkiewka

  Szkoła Podstawowa w Żółkiewce

  Uczniowie starali się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Prowadzący był do spotkania profesjonalnie przygotowany, miał bardzo dobry, bezpośredni kontakt z uczniami. Uczniowie starali się wyciągać wnioski ze spotkania, angażować się intelektualnie i emocjonalnie. Treści wynikające ze spotkania warsztatowego ściśle korelują z aktualnymi potrzebami obecnej młodzieży. Uczniowie podkreślali, że takie zajęcia powinny odbywać się częściej[…]

  Zobacz rekomendację

 • Grodków

  Gimnazjum nr 1
  w Grodkowie

  Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone. Prowadzący wykazał się wzorową znajomością omawianych zagadnień. Na uwagę zasługuje profesjonalizm, wielkie zaangażowanie w prowadzenie zajęć oraz przystępne przekazywanie wiedzy.

  Zobacz rekomendację

 • Kamieniec Ząbkowicki

  Zespół Szkół nr 2
  w Kamieńcu Ząbkowickim

  […] Zdaniem uczniów warsztaty podobały się. Uważam, że mniejsze grupy więcej wyniosą z takich zajęć. Prowadzący trener uświadomił uczniom jak ważna jest rozmowa o swoich lękach. Wspólnie z grupą ustalał on najczęstsze powody przemocy. Jak współpracować w grupie, szanować drugą osobę i dojść do porozumienia.

  Zobacz rekomendację

 • Wadowice

  Zespół Szkół Publicznych
  w Kleczy Dolnej

  Treści interesujące, przekazane w sposób ciekawy, uzupełnione przykładami. Dobre tempo przekazu, poparte prezentacją multimedialną.

  Zobacz rekomendację

 • Tarnów

  Szkoła Podstawowa nr 10
  w Tarnowie

  Podczas szkolenia podejmowane były treści teoretyczne bezpośrednio związane z praktyką. Prowadzący był otwarty na pytania uczestników bliżej lub dalej związane z tematem szkolenia, jednakże bardzo użyteczne. Informacje przekazywane dotyczyły spraw bieżących podejmowanych w szkole, przekazywane w sposób rzetelny i jasny. Materiały szkoleniowe z pewnością są także dodatkowym atutem.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Kłodzko

  Urząd Miasta w Kłodzku

  […] Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Dobre przygotowanie prowadzącego oraz znajomość tematyki poparta doświadczeniem zawodowym umożliwiła przekazanie najistotniejszych zagadnień w sposób czytelny i zrozumiały. Uczestnicy ocenili, że szkolenie było potrzebne i spełniło ich oczekiwania.

  Zobacz rekomendację

 • Starachowice

  Gimnazjum nr 1
  W Starachowicach

  Prelekcja prowadzona przez trenera została przeprowadzona w sposób profesjonalny.Uczniowie słuchali z ciekawością, zainteresowaniem. […] Bardzo dobrym elementem prelekcji było zadawanie pytań przez trenera i interesujące odpowiedzi uczniów.Dzięki zajęciom młodzież dowiedziała się bardzo ciekawych rzeczy na temat uzależnień.

  Zobacz rekomendację

 • Szaflary

  Urząd Gminy Szaflary

  Trener w interesujący sposób przedstawił problem dotykający współczesnej młodzieży, a coraz częściej również dzieci.Są to zagrożenia multimedialne, występujące w wirtualnym świecie.Wyjaśnił na czym polega istota uzależnień w sieci, na co należy zwracać szczególną uwagę podczas korzystania z urządzeń przez dzieci. Temat przedstawiony został czytelnie i przejrzyście. Polecam trenera.

  Zobacz rekomendację

 • Tarnów

  III Liceum Ogólnokształcące
  w Tarnowie

  Szkolenie pogłębiło wiedzę i umiejętności na temat profilaktyki uzależnień. Prowadzący bardzo dobrze zrealizował zaplanowane cele. Znakomicie motywował uczestników szkolenia do pracy, właściwie reagował na potrzeby szkolenia.
  Szkolenie prowadzone profesjonalnie, odpowiadało potrzebom grupy.

  Zobacz rekomendację

 • Władysławowo

  Szkoła podstawowa
  w Jastrzębiej Górze

  Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w szkoleniu, które było dla mnie nowym, ciekawym doświadczeniem. Z zainteresowaniem słuchałam o motywowaniu osób uzależnionych do leczenia, o tym w jaki sposób rozmawiać z takimi ludźmi. Dowiedziałam się co to jest dialog motywujący i jakie są zasady prowadzenia takiego dialogu.

  Zobacz rekomendację

 • Chrubieszów

  Zespół Szkół Miejskich
  w Hrubieszowie

  Warsztaty z zakresu tolerancji przeprowadzone zostały metodami aktywnymi, dzięki którym nawiązany został bliższy kontakt prowadzącej z uczestnikami. Forma zajęć sprzyjała swobodnym i uczciwym wypowiedziom uczestników, co z kolei pozwalało na korektę błędnych informacji oraz umożliwiło głębszą refleksję odbiorcom programu.

  Zobacz rekomendację

 • Grodków

  Publiczna Szkoła Podstawowa
  nr 3 w Grodkowie

  Jedno z lepszych szkoleń, duża wartość merytoryczna przeprowadzonego szkolenia. Prowadzący doskonale przygotowany do realizacji tego typu zajęć. Posiada dużą wiedzę i potrafi zaciekawić słuchaczy, jest komunikatywny, łatwo nawiązujący kontakt z grupą. Dobra prezentacja dotycząca tematu. Posługuje się trafnym i precyzyjnym językiem, co pozwala na rozumienie terminologii i tematu. Problemy teoretyczne popiera przykładami z życia codziennego i nie tylko.

  Zobacz rekomendację

 • Bolesławiec

  Szkoła Podstawowa
  w Dąbrowie Bolesławieckiej

  Szkolenie ciekawe, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, dowiedzieli się o różnych zagrożeniach w sieci, sami podawali przykłady z życia. Prowadząca zaktywizowała wszystkich uczestników. Panowała swobodna, miła atmosfera.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Tarnów

  I Liceum Ogólnokształcące
  w Tarnowie

  Zajęcia prowadzone były w sposób kompetentny, prowadzący był dobrze przygotowany merytorycznie. Warsztaty przebiegały w sposób dynamiczny i atrakcyjny. Udział w zajęciach uważam za wartościowy i przydatny w pracy nauczyciela i wychowawcy.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Dębowiec

  Urząd Gminy Dębowiec

  Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób adekwatny i jasny do wymagań i potrzeb członków Komisji. […] Szkolenie to można polecić innym gminom, ze względu na zakres szkolenia jak również profesjonalizm i przekazywaną wiedzę szkolącego.

  Zobacz rekomendację

 • Nowa Słupia

  Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Pokrzywiance

  […]Przekazywane podczas warsztatów treści ściśle korespondowały z aktualnymi potrzebami dzieci. [Trener] podczas zajęć przedstawił kilka sytuacji, zagrożeń i wskazał sposoby reagowania na nie. W czasie warsztatów prowadzonych z grupą młodszych dzieci, zajęcia zostały wzbogacone o warsztaty plastyczne, które podobały się dzieciom.

  Zobacz rekomendację

 • Wilamowice

  Gimnazjum Publiczne
  w Pisarzowicach

  [Prowadząca] w profesjonalny w sposób przygotowała nauczycieli do prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami i sporządzania kontraktu dla ucznia przy współpracy z rodzicami. W obrazowy sposób przedstawiła sytuację psychologiczną uczestników interwencji. Dziękujemy za przydatne szkolenie.

  Zobacz rekomendację

 • Tarnów

  Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

  W trakcie szkolenia całościowo omówiono problem postępowania w sytuacjach wymagających interwencji kryzysowej w szkole. Przystępnie i rzeczowo omówione zostały cele i elementy interwencji. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej otrzymali ciekawe materiały dotyczące problemu, uczestniczyli krótkiej dyskusji, okazując zainteresowanie tematem […]

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Polanica-Zdrój

  Urząd Miasta Polanica-Zdrój

  Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny. Uczestnicy nabyli nowe, przydatne wiadomości niezbędne do pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Zobacz rekomendację

 • Pyzdry

  Gimnazjum w Pyzdrach

  […] Uczniowie byli zadowoleni z formy zajęć. Trener wykazał się profesjonalizmem, potrafił zachęcić uczniów do pojmowania działań podczas warsztatu. Uczniowie wypowiadali pozytywne opinie na temat warsztatów.

  Zobacz rekomendację

 • Tarnów

  Zespół Szkół Muzycznych
  w Tarnowie

  Zajęcia prowadzone w sposób profesjonalny. Szkolenie dostarczyło szerokiej wiedzy na temat uzależnień. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do zajęć, posiada szeroką wiedzę. Nawiązał bardzo dobry kontakt z nauczycielami, którzy byli żywo zainteresowani tematem. Aktywizował grupę wchodząc w dialog.

  Zobacz rekomendację

 • Resko

  Zespół Szkół w Resku

  Trenerka zainteresowała grupę tematyką. Uczniowie pracowali chętnie, wyrazili pozytywną opinię o prowadzącej i sposobie realizacji tematu. Dobre przygotowanie prowadzącej do zajęć, bogata wiedza na temat środków uzależniających.

  Zobacz rekomendację

 • Witkowo

  Urząd Gminy i Miasta
  w Witkowie

  [Trenerka] bardzo sympatyczna, miła i kompetentna. [Trenerka] łatwo znalazła wspólny język z uczestnikami szkolenia. W całości wykonała program szkolenia, zgodny z podpisaną umową. Dziękujemy w imieniu władz samorządowych gminy i miasta Witkowo.

  Zobacz rekomendację

 • Świątniki Górne

  Urząd Miasta i Gminy
  Świątniki Górne

  Prowadzący szkolenie jest osobą profesjonalną w tematyce dotyczącej szkolenia.Wykład prowadził interesująco, z bardzo dobrą prezentacją multimedialną. Uczestnikom szkolenia przekazał wszystkie niezbędne informacje na temat przestrzegania zasad przy sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz komplet materiałów tematycznych.

  Zobacz rekomendację

 • Tarnów

  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
  w Tarnowie

  Zrealizowane w naszej szkole szkolenie dostarczyło gronu pedagogicznemu praktycznej wiedzy w zakresie skutecznej realizacji programu na gruncie szkolnym.[…] Usystematyzowana została wiedza na temat faz używania substancji odurzających przez młodzież. Najistotniejszym elementem szkolenia (praktycznym) było zapoznanie się z sygnałami ostrzegawczymi mogącymi świadczyć o używaniu środków odurzających oraz skuteczne przeciwdziałanie.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Gdów

  Gimnazjum w Gdowie

  […] Prowadzący zajęcia wykazał się dużą wiedzą z dziedziny neuropsychologii oraz będącej głównym tematem szkolenia dziedziny środków odurzających […]. Efektem merytorycznego przygotowania szkolenia oraz sposobu jego prowadzenia był fakt spontanicznego zapisania się grupy czternastu osób na dalszy etap dwudniowych zajęć warsztatowych.

  Zobacz rekomendację

 • Lubań

  Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Radostowie Średnim

  Bardzo ciekawe zajęcia, pouczające. Program aktywizujący uczniów, prowadzony w ciekawy i przystępny sposób. Obok problemu sięgania przez uczniów-dzieci po alkohol porusza wiele ważnych kwestii (np.siły reklamy, nacisku grupy rówieśniczej). Aktywny udział uczestników[…]

  Zobacz rekomendację

 • Bolesławiec

  Zespół Szkół Publicznych
  w Kruszynie

  Szkolenie przeprowadzono bardzo profesjonalnie. Wzbudziło duże zainteresowanie wśród dzieci. Prowadząca angażowała wszystkich do działania. Treści szkolenia zostały przekazane w sposób adekwatny do wieku dzieci.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Koniusza

  Szkoła Podstawowa w Koniuszy

  Prowadzący wykazywał wysoki profesjonalizm, a zarazem elastyczność. W ciekawy sposób przekazywał wiedzę, potrafił zmusić uczestników do myślenia. Aktywizował uczestników, w czasie zajęć brak elementów stresujących. Trener posiada wysokie zdolności empatyczne, sympatyczny, bezpośredni.

  Zobacz rekomendację

 • Krosno

  Szkoła Podstawowa nr 5 w Krośnie

  Temat został przedstawiony w ciekawy sposób. Wzbudził żywe zainteresowanie wśród uczniów. Zajęcia prowadzone były różnymi metodami. Uczniowie mieli okazję uporządkować wiedzę na temat niebezpieczeństw ukrytych w Internecie oraz przemyśleć czy w prawidłowy sposób korzystają z zasobów sieci.

  Zobacz rekomendację

 • Czosnów

  Zespół Szkół Publicznych
  w Małocicach

  Warsztaty prowadzone kompetentnie w oparciu o dużą dozę praktyki (co daje się odczuć). Prowadzący nie pozostawiał pytań bez odpowiedzi. Sprawnie przeprowadzone warsztaty koncentrowały grupę na pracy.

  Zobacz rekomendację

 • Nowy Dwór Mazowiecki

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Nowym Dworze Mazowieckim

  […] Prowadzący w sposób przejrzysty, bezpośredni potrafił nawiązać kontakt z uczestnikami oraz przekazać wiedzę.[Trener] profesjonalnie był przygotowany do prowadzonego szkolenia, w tym również części warsztatowej.[…] dzięki trenerowi udało się osiągnąć zamierzony cel.

  Zobacz rekomendację

 • Dobrodzień

  Szkoła Podstawowa
  w Rzędowicach

  Zajęcia prowadzone w sposób bardzo kreatywny, zrozumiały i bardzo kontaktowy. Prowadzący potrafił zaangażować młodzież/dzieci do wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczenia przeprowadzone w sposób fachowy i z dużym zaangażowaniem prowadzącego i dzieci.

  Zobacz rekomendację

 • Koniusza

  Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim

  Program zajęć dostosowany do wieku uczniów. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy i przydatny uczniom. Prowadzący kompetentny oraz posiadający doświadczenie pedagogiczne.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Bolesławiec

  Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Kraśniku Dolnym

  Zajęcia zostały przeprowadzone w ciekawy sposób. Zaproponowane ćwiczenia świetnie zmotywowały uczniów do dalszej racy- rozmowy o uczuciach emocjach i sytuacjach, które je wywołują. Prowadząca była dobrze przygotowana do warsztatów, zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Uczniowie wykonywali powierzone zadania i angażowali się w rozmowę.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Oleśnica

  Szkoła Podstawowa gminy Oleśnica w Oleśnicy

  Uważamy, że zajęcia zostały przeprowadzone profesjonalnie, było bardzo interesująco. Osoba prowadząca była w dobrym kontakcie z grupą. Szkolenie wzbogaciło nas.
  Było super!

  Zobacz rekomendację

 • Lubin

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

  […] trener poruszał zagadnienia związane z zasadą interdyscyplinarności, rozpoznawaniem osoby pod wpływem środków psychoaktywnych, faktów i mitów dot. środków psychoaktywnych, czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dialogu motywacyjnego. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny z uwzględnieniem potrzeb i sugestii uczestników.

  Zobacz rekomendację

 • Nowogrodziec

  Zespół Szkół Publicznych
  w Ocicach

  Zajęcia prowadzone w sposób bardzo rzeczowy i konkretny. Jasno przedstawione cele i zasady stawiane w temacie.
  Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zadaniach zarówno indywidualnych jak i grupowych, bardzo aktywnie rywalizowali i żywiołowo odpowiadali na zadane pytania.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Bolesławiec

  Zespół Szkół Publicznych
  w Trzebieni

  Zajęcia były profesjonalnie poprowadzone, a jednocześnie przebiegały w sympatycznej atmosferze.
  Podobał mi się twórczy klimat, który zachęcał dzieci do dzielenia się pomysłami, przemyśleniami.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Mszana Dolna

  Zespół Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej

  Warsztaty prowadzone były w ciekawy sposób. Uczniowie uzyskali informacje na temat mechanizmów uzależnienia, na czym polega uzależnienie. Dowiedzieli się jakie są przyczyny i skutki uzależnień. Uczniowie poznali korzyści, jakie wynikają z abstynencji. Prowadzący miał bardzo dobry kontakt z uczniami, stosował różne, ciekawe ćwiczenia, aktywował dzieci do pracy.

  Zobacz rekomendację

 • Sucha Beskidzka

  Szkoła w Suchej Beskidzkiej

  […] Prowadzący przekazał najistotniejsze zagadnienia dotyczące tematu szkolenia w sposób rzetelny, dynamiczny i ciekawy[…] Zastosowane metody pracy umożliwiały ćwiczenie praktycznych umiejętności ułatwiających podejmowanie działań interwencyjnych w szkole.

  Zobacz rekomendację

 • Bolesławiec

  Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Brzeźniku

  […]Na warsztatach poruszano problem niebezpieczeństwa w sieci, opisywano różne niebezpieczne sytuacje jakie czyhają na młodego człowieka w Internecie oraz jak ochronić się przed tym problemem[…] Zajęcia przebiegały w sposób pozytywny, w dobrej, przyjaznej atmosferze.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Gromadka

  Zespół Szkół w Gromadce

  […]Bardzo dobrze oceniamy przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Wyróżnić należy bogatą wiedzę merytoryczną jak też doświadczenie zawodowe trenera, którym chętnie dzielił się z uczestnikami[…] Zamierzamy w przyszłości ponownie skorzystać z Państwa usług.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Chrząstowice

  Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Dębskiej Kuźni

  […]Rada pedagogiczna naszej szkoły miała okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat substancji psychoaktywnych i sposobów radzenia sobie z osobami uzależnionymi.[…]

  Zobacz rekomendację

 • Bolesławiec

  Szkoła Podstawowa
  w Bożejowicach

  Spokój, bardzo dobra organizacja pracy prowadzącej i jej serdeczna postawa wobec słuchaczy sprawiły, że uczniowie odważnie i swobodnie wypowiadali się na zadany temat.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Lubań

  Szkoła Podstawowa w Jaryszewie

  Bardzo ciekawe zajęcia, pouczające.
  Program aktywizujący uczniów, prowadzony w ciekawy i przystępny sposób. Obok problemu sięgania przez uczniów- dzieci po alkohol porusza wiele ważnych kwestii (np. siły reklamy, nacisku grupy rówieśniczej).

  Zobacz rekomendację

 • Gdów

  Gimnazjum w Gdowie

  Zajęcia prowadzone były z pełnym profesjonalizmem. Prowadzący był do spotkania z uczniami przygotowany; miał bardzo dobry bezpośredni kontakt z nimi. Aktywność uczniów, chęć podejmowania przez nich działań świadczyły o ich zaangażowaniu […]

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Trzemeszno

  Zespół Szkół w Trzemżalu

  Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach wyrazili swoje zadowolenie z udziału w nich. Atrakcyjna była dla nich forma ćwiczeń […] Uczniowie podkreślili fakt, iż takie zajęcia powinny odbywać się częściej – chętnie wzięliby w nich udział po raz kolejny.

  Zobacz rekomendację

 • Paszowice

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Paszowicach

  […] prowadzący szkolenie wykazał się obszerną wiedzą z zakresu zjawiska alkoholizmu, a także podstaw prawnych i systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Prezentacja multimedialna była przygotowana w ciekawy i przystępny sposób i niewątpliwie będzie przydatna w dalszej pracy komisji.

  Zobacz rekomendację

 • Kraków

   

  Przedszkole nr 122 w Krakowie

  Pan Dawid łatwo nawiązał kontakt z grupą. Starał się dostosować zakres przekazywanych treści odpowiednio do wieku odbiorców. Na prowadzonych zajęciach przedstawił kilka sytuacji zagrożenia życia i sposoby reagowania na nie […].

  Zobacz rekomendację

 • Łączna

  Urząd Gminy w Łącznej

  Szkolenie zostało przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Prowadzący wykazał się wiedzą i doświadczeniem z tematyki szkolenia, chętnie odpowiadał na zadawane pytania.

  Zobacz rekomendację

 • Leżajsk

  Szkoła Podstawowa nr 1
  w Leżajsku

  […] Duże zaangażowanie prowadzącego, zróżnicowany poziom i rodzaj ćwiczeń sprawiły, że zajęcia były ciekawe i owocne. […] Uczniowie pozytywnie ocenili warsztaty i zgłosili chęć kontynuacji spotkań dotyczących omawianych problemów.

  Zobacz rekomendację

 • Ujazd

  Szkoła Podstawowa w Jaryszewie

  […] Dzieci czuły się swobodnie, brały udział w grach i zabawach. Chętnie wypowiadały się. Zajęcia przeprowadzono w ciekawy sposób, profesjonalnie i w miłej atmosferze.

  Zobacz rekomendację

 • Słopnice

  Zespół Szkoły Podstawowej
  i Przedszkola w Słopnicach

  Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo ciekawy. Odbywały się w miłej i wesołej atmosferze. […] Duży akcent położony został na korzyści płynące z wyboru pewnych pozytywnych postaw, jak radzić sobie z emocjami.

  Zobacz rekomendację

 • Kikół

  Szkoła Podstawowa
  w Ciełuchowie

  Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób ciekawy i atrakcyjny. Uczniowie chętnie brali w nich udział. Prowadzący potrafił zachęcić dzieci do własnych przemyśleń i zabierania głosu.

  Zobacz rekomendację

 • Marki

  Szkoła Podstawowa nr 4
  w Markach

  Uczestnicy warsztatów […] wyrażają bardzo pozytywne opinie o przebiegu zajęć warsztatowych. Zajęcia prowadzone punktualnie, dobrze zorganizowane, aktywizujące uczestników.

  Zobacz rekomendację

 • Olkusz

  Szkoła Podstawowa nr 10
  w Olkuszu

  Warsztaty bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Bogate w treści i umiejętności. […] Prowadzący łatwo nawiązał kontakt z dziećmi. Potrafił zainteresować omawianym tematem.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Zespół Szkół w Niebylcu

  Prowadzący umiał nawiązać kontakt z uczestnikami, którzy chętnie włączali się w szkolenie, aktywnie w nim uczestnicząc i zadając pytania o nurtujące ich tematy. Trener udzielał fachowych odpowiedzi, był dobrze przygotowany do omawianych zagadnień.

  Zobacz rekomendację

 • Łuków

  Szkoła Podstawowa nr 1
  w Łukowie

  Zajęcia były prowadzone aktywnymi metodami pracy. Pani trener miała dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, angażowała ich do działania […]. Treść interesująca i niezwykle przydatna zarówno w środowisku szkolnym, jak też w życiu codziennym.

 • Łomazy

  Zespół Szkół w Łomazach

  Dziękujemy Panu Bogumiłowi za poświęcony czas, wyrozumiałość, serdeczność i wspaniałą atmosferę na zajęciach. Dzieci i młodzież miała okazję uświadomić sobie kilka ważnych spraw.
  […] Zajęcia były bardzo wartościowe i przydatne.

  Zobacz rekomendację

 • Brześć Kujawski

  Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  w Brześciu Kujawskim

  [Szkolenie] spełniło oczekiwania […]. Polecam Centrum Działań Profilaktycznych wszystkim zainteresowanym […]

  Zobacz rekomendację

 • Olkusz

  Gimnazjum nr 4 w Olkuszu

  Zajęcia prowadzone ciekawie z wykorzystaniem metod aktywizujących. Młodzież uczestnicząca w warsztatach podkreśla duże zaangażowanie prowadzącego oraz obrazowy sposób przekazywania treści.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Warlubie

  Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku

  Prowadząca […] w profesjonalny sposób prowadziła zajęcia. Potrafiła zainteresować dzieci, które chętnie uczestniczyły w zajęciach.

  Zobacz rekomendację

 • Słopnice

  Gimnazjum w Słopnicach

  Wypracowana przez prowadzącego atmosfera zajęć mobilizowała uczniów do aktywności. Przystępne i praktyczne wytłumaczenie problemu uzależnienia. Aktywne i interesujące metody pracy.

  Zobacz rekomendację

 • Ujazd

  Urząd Miejski w Ujeździe

  Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy, aktywny, momentami humorystyczny […] Prowadzący energiczny, przebojowy, skupiający na sobie uwagę. Temat został przedstawiony treściwie i konkretnie.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Zespół Szkół w Połomi

  Jak dotąd były to najlepsze zajęcia o tej tematyce, jakie mieliśmy. W przyszłości chcielibyśmy uczestniczyć w podobnych warsztatach.

  Zobacz rekomendację

 • Kikół

  Zespół Szkół w Kikole

  […] Uczniowie zainteresowani wprowadzanymi metaforami, aktywni, zadowoleni. W opinii nauczycieli wykład nowatorski, zdecydowanie ciekawszy od dotychczasowych.

  Zobacz rekomendację

 • Lniano

  Szkoła Podstawowa w Siemkowie

  Tempo zajęć odpowiednie i równomierne. Dzieci chętnie współpracowały z prowadzącym i ze sobą nawzajem. Podczas zajęć panowała miła atmosfera.

  Zobacz rekomendację

 • Nowogard

  Szkoła Podstawowa nr 3
  w Nowogardzie

  Warsztaty prowadzone są w miłej, przyjaznej dzieciom atmosferze. Dostosowane są do ich wieku i zainteresowań. Dzieci aktywnie w nich uczestniczą.

  Zobacz rekomendację

 • Lubichowo

  Szkoła Podstawowa w Lubichowie

  Trener prowadzący w doskonały sposób nawiązał kontakt z uczniami, co pozwoliło na możliwość swobodnego nazywania uczuć przez dzieci. Ciekawa forma zajęć […] spowodowała, iż uczniowie całym oddziałem chętnie pracowali.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Szkoła Podstawowa
  w Gwoźnicy Dolnej

  Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili jakość warsztatów, zostali wyposażeni w wiedzę na temat agresji, właściwych zachowań w relacjach z rówieśnikami, w szkole, na podwórku i w domu.

  Zobacz rekomendację

 • Lubliniec

  Gimnazjum nr 2 w Lublińcu

  Prowadzący dynamicznie prowadzili zajęcia, reagowali adekwatnie do sytuacji, podążali za energią grupy. Tworzyli na zajęciach pozytywny klimat sprzyjający zainteresowaniu tematem.

  Zobacz rekomendację

 • Ruja

  Gimnazjum w Rui

  Warsztaty przeprowadzone w sposób profesjonalny z wykorzystaniem metod aktywizujących […]. Scenariusz zajęć przemyślany z dynamiczną formą przekazu został pozytywnie oceniony przez uczniów szkoły.

  Zobacz rekomendację

 • Rojewo

  Publiczne Gimnazjum w Rojewie

  Warsztaty w opinii uczestniczących w nich uczniów były ciekawe. Gimnazjaliści byli zaangażowani w zajęcia. Przedstawione treści były dla nich interesujące.

  Zobacz rekomendację

 • Słaboszów

  Szkoła Podstawowa
  w Dziaduszycach

  Warsztaty przygotowane fachowo i profesjonalnie. Merytorycznie poprawne. Wzbudzały zainteresowanie uczniów. Plastyczna i emocjonalna forma zajęć […]

  Zobacz rekomendację

 • Osiek

  Szkoła Podstawowa w Osieku

  […] Zdobyta wiedza i przytoczone przykłady pozwoliły wyciągnąć wnioski, które możemy wdrażać w codziennej pracy jako nauczyciel, pedagog, rodzic.

  Zobacz rekomendację

 • Dragacz

  Gimnazjum w Michalu

  Ciekawa forma warsztatów, prowadzący miał dobry kontakt z uczestnikami. Wysoki poziom przygotowania merytorycznego oraz wysoka kultura osobista.

  Zobacz rekomendację

 • Tychowo

  Gimnazjum w Tychowie

  […] Osoba prowadząca poprzez ciekawe metody i formy zajęć motywuje uczniów do zabierania głosu, podawania przykładów. Uczniowie uważnie słuchają trenera. Sami są zaskoczeni, że potrafią ze sobą współpracować i słuchać.

  Zobacz rekomendację

 • Kraków

   

  Przedszkole nr 163 w Krakowie

  […] Osoba prowadząca ma dobry kontakt z dziećmi, stosuje właściwe formy i metody pracy, dostosowuje je do aktualnych potrzeb dzieci, ,,podąża” za ich zainteresowaniem i aktywnością.

  Zobacz rekomendację

 • Nowogard

  Szkoła Podstawowa w Długołęce

  Warsztaty bardzo ciekawe. Uczniowie zaangażowani, chętnie współpracowali z prowadzącym. Poznali wiele zasad współpracy w grupie i rozładowywania złości.

  Zobacz rekomendację

 • Żyraków

  Zespół Szkół w Korzeniowie

  […] Dzięki tym warsztatom uczniowie na pewno nauczyli się, jak należy rozwiązywać konflikty, panować nad złością i co można zyskać dzięki dobrej współpracy. W przyszłości chcieliby wziąć udział w takiego typu warsztatach profilaktycznych.

  Zobacz rekomendację

 • Zgorzelec

  Szkoła Podstawowa nr 5
  w Zgorzelcu

  Zajęcia poprowadzone w wartkim tempie i w sposób atrakcyjny dla uczniów. […] Dały im, po raz kolejny, możliwość doświadczenia jakie czynniki sprzyjają porozumieniu i współpracy […]

  Zobacz rekomendację

 • Wińsko

  Gimnazjum w Wińsku

  Warsztaty przeprowadzone z bardzo dużym zaangażowaniem. Grupa młodzieży brała aktywny udział. Treści przekazywane w jasny zrozumiały dla odbiorców sposób.

  Zobacz rekomendację

 • Trzemeszno

  Gimnazjum w Trzemesznie

  […] Szkolenie zostało odebrane przez rodziców jako ciekawe i potrzebne. Sprowokowało do dyskusji w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu zabezpieczenie dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi w bezkrytycznym korzystaniu z sieci.

  Zobacz rekomendację

 • Lniano

  Szkoła podstawowa w Błądzimiu

  Warsztaty podobały się dzieciom. Brały aktywny udział w proponowanych przez trenerkę ćwiczeniach.

   

   Zobacz rekomendację

 • Nowogard

  Szkoła Podstawowa nr 2
  w Nowogardzie

  […] Prowadząca stworzyła przyjazną atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu ważnych umiejętności. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach”.

  Zobacz rekomendację

 • Radzymin

  Zespół Szkół w Słupnie

  […] Uczniowie stwierdzili, że warsztaty im się podobały […] Zwrócili uwagę na wartość przeprowadzonych ćwiczeń rozładowujących napięcie. Sposób prowadzenia zajęć przez trenera również młodzieży odpowiadał.

  Zobacz rekomendację

 • Opoczno

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Opocznie

  […] Treści uporządkowane, przekazywane w sposób jasny, odnoszące się do problemów, z jakimi spotykają się członkowie komisji […] Prowadzący kompetentny, komunikatywny, reagujący natychmiast na pytania, udzielający kompetentnych odpowiedzi.

  Zobacz rekomendację

 • Warlubie

  Szkoła Podstawowa w Lipinkach

  […] Pani Marta zachęciła do uczestnictwa nawet opornych uczniów. Rodzice z zaciekawieniem słuchali wykładu, brali udział w dyskusji. Prowadząca wykazała się doskonałą znajomością tematu. W sposób życzliwy i kompetentny przeprowadziła zajęcia.

  Zobacz rekomendację

 • Lesko

  Zespół Szkół w Hoczwi

  Atmosfera na zajęciach była przyjemna. Uczniowie byli zaangażowani i aktywni. Trener potrafił nawiązać szybko dobry kontakt z uczestnikami […] Zajęcia podobały się wszystkim dzieciom, które w nich uczestniczyły.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy

  Szkolenie przeprowadzone dla rodziców miało na celu wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie, czy ich dziecko jest narażone na różnego rodzaju uzależnienia. […] Rodzice byli bardzo zadowoleni […]. Dziękuję.

  Prowadzący przeprowadził zajęcia ciekawie, uczniowie bardzo aktywni i zaangażowani.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Osiek

  Gimnazjum w Osieku

  Prelekcja [p]oruszała, sygnalizowała bardzo istotne problemy dotyczące każdego człowieka, a zwłaszcza młodego narażonego na ataki w Sieci. Ponadto uwrażliwiała na to, by samemu nie stać się zarówno ofiarą, jaki i sprawcą przemocy.

  Zobacz rekomendację

 • Jabłonna

  Szkoła Podstawowa
  w Chotomowie

  Dzieci ogólnie były zadowolone z przeprowadzonych zajęć, wyniosły korzyści w postaci kolejnego doświadczenia oraz poszerzyły lub utrwaliły swoją wiedzę. Mocną stroną prowadzącego jest dobre przygotowanie merytoryczne oraz profesjonalna autoprezentacja.

  Zobacz rekomendację

 • Krościenko Wyżne

  Gimnazjum w Krościenku Wyżnym

  Zajęcia ,,W pułapce przyjemności” prowadzone były w sposób przystępny, dynamiczny i ciekawy, co wpłynęło na duże zainteresowanie uczniów tematem. […] Uczniowie chętnie słuchali prowadzącego, angażowali się w rozmowę i nawiązali z nim świetny kontakt.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Kraków

  Dom Kultury ,,Podgórze” – Dwór Czeczów

  Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wykazują zaciekawienie tematyką i podkreślają  niezwykłą użyteczność nowych umiejętności. […] Mamy nadzieję, iż warsztaty ,,W języku żyrafy” trafią do jak największej liczby uczniów i nauczycieli.”

  Zobacz rekomendację

 • Leszno

  Szkoła Podstawowa nr 9
  w Lesznie

  Wszystkie ważne i zgłaszane przez nas treści były […] uwzględnione. Dodatkowo prowadzący zostawił do dyspozycji pedagoga wiele cennych materiałów do wykorzystania na innych zajęciach. Przy takim podejściu do tematu profilaktyki liczymy na dalszą współpracę.

  Zobacz rekomendację

 • Liszki

  PRZEDSZKOLE ,,MAŁA AKADEMIA”
  W LISZKACH

  Spotkanie było prowadzone  […] w sposób profesjonalny, łączący cele z potrzebami jakie pojawiły się w grupie uczestników szkolenia. Uświadomiło nam konieczność ciągłego wzmacniania umiejętności komunikacyjnych […]

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej

  Uczniom bardzo podobały się warsztaty profilaktyczne. Dzięki nim dowiedzieli się na czym polega cyberprzemoc i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy, poznali negatywne i pozytywne strony korzystania z internetu, nauczyli się też współpracy w grupie.

  Zobacz rekomendację

 • Tychowo

  Zespół Szkół w Dobrowie

  Zajęcia prowadzone atrakcyjnymi metodami aktywnymi mobilizowały uczniów do pracy […]. Prowadzący panuje nad grupą, jest otwarty, spokojny, rzeczowy. Profesjonalne podejście do młodzieży, właściwe przygotowanie merytoryczne […].

  Zobacz rekomendację

 • Chojnów

  Szkoła Podstawowa nr 4
  w Chojnowie

  […] Warsztaty były świetnie przeprowadzone zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Różnorodne metody stosowane przez prowadzącego zajęcia sprawiły, iż były one atrakcyjne dla uczniów i z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci.

  Zobacz rekomendację

 • Szerzyny

  Urząd Gminy Szerzyny

  [Trener] wykazał się profesjonalnym podejściem do tematu szkolenia oraz do jego uczestników. Potrafił zaangażować beneficjentów szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa. Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym.

  Zobacz rekomendację

 • Nowogard

  Szkoła Podstawowa nr 4
  w Nowogardzie

  Zajęcia podniosły wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu profilaktyki agresji i przemocy. Prowadząca warsztaty nawiązała pozytywny kontakt z uczniami.

  Zobacz rekomendację

 • Brzostek

  Szkoła Podstawowa w Smarżowej

  Prowadzący prezentację wykazał się profesjonalizmem w zakresie zagadnień objętych tematem szkolenia. Wysoki poziom merytoryczny. Sposób prezentacji był interesujący i przekonujący, treść zrozumiała […]. Ujęcie tematu oryginalne, dostosowane do oczekiwań odbiorcy, przynoszące oczekiwane efekty.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Dobczyce

  Szkoła Podstawowa w Stadnikach

  Zajęcia dynamiczne, dobry kontakt z uczniami, dzieci chętnie współpracowały z trenerem. Ćwiczenia zgodne z tematyką, która została omówiona i podsumowana.

  Zobacz rekomendację

 • Szlichtyngowa

  Szkoła Podstawowa
  w Jędrzychowicach

  […] Zajęcia były przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny i wzbudziły zainteresowanie uczestników. Dzieci chętnie pytały prowadzącego, a ten równie chętnie udzielał odpowiedzi na dany temat.

  Zobacz rekomendację

 • Dydnia

  Szkoła Podstawowa w Grabówce

  Tematyka zajęć bardzo zainteresowała uczniów […]. Prowadzący umiejętnie poprzez różne formy ćwiczeniowe nawiązywał kontakt z uczestnikami starając się włączyć całą grupę do aktywnej współpracy.

  Zobacz rekomendację

 • Wisła

  Urząd Miejski w Wiśle

  Szkolenie przeprowadzone było profesjonalnie z użyciem prezentacji wizualnej, co ułatwiało percepcję. […] Mieliśmy jako członkowie komisji możliwość podzielenia się naszymi spostrzeżeniami, oraz sposobność do zadawania pytań pogłębiających, rozwiewających nasze wątpliwości

  Zobacz rekomendację

 • Nowogrodziec

  Szkoła Podstawowa
  w Nowogrodźcu

  Forma prowadzonych zajęć sprzyjała aktywności uczniów. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych ćwiczeniach, wypracowywały konstruktywne wnioski.

  Zobacz rekomendację

 • Łukowa

  Gimnazjum w Łukowej

  Zajęcia przeprowadzone w sposób zrozumiały i przystępny […]. Wykładowca nawiązał dobry kontakt z rodzicami. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie.

  Zobacz rekomendację

 • Jawornik

  Szkoła Podstawowa
  w Jaworniku

  Autorskie pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów oraz stosowane metody aktywne wzbogaciły zajęcia profilaktyczne i zmobilizowały uczestników do głębszej refleksji […]. Prowadzący warsztaty ujął uczestników swoją osobowością. Profesjonalizm i poczucie humoru sprawiły, że zajęcia okazały się atrakcyjne i ciekawe.

  Zobacz rekomendację

 • Kołaczyce

  Liceum Ogólnokształcące
  w Kołaczycach

  Zarówno młodzież, nauczyciele i rodzice zdobyli rzetelne informacje [na temat] uzależnień, ich rodzajów, skutków, przyczyn. […] Pan Daniel za pomocą wykładu i prezentacji uświadomił nauczycielom i rodzicom jaka ważny jest dobry kontakt z dzieckiem i wzajemne zaufanie, a także umiejętności spędzania wolnego czasu przez dziecko.

  Zobacz rekomendację

 • Brzostek

  Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz

  Warsztaty dotyczące uzależnień bardzo nam się podobały […]. Dowiedzieliśmy się m.in. w jaki sposób używki oddziałują na nasz organizm oraz na naszą psychikę. […] Na pewno długo zostaną nam w pamięci te zajęcia.

  Zobacz rekomendację

 • Kędzierzyn-Koźle

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu

  Zajęcia prowadzone profesjonalnie i rzetelnie. Zaletą zajęć jest to, że są poparte praktycznymi przykładami.

  Zobacz rekomendację

 • Nowe Brzesko

  Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Brzesku

  Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie przez prowadzącego, tak część teoretyczna jak też warsztatowa.

  Zobacz rekomendację

 • Lubań

  Szkoła Podstawowa
  w Radogoszczy

  Zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Dzieci mogły aktywnie przyswoić przekazywane treści i były bardzo zaangażowane. […] Uczestnictwo w zajęciach dawało im bardzo wiele radości, co świadczy o tym, że cel został osiągnięty i przyniósł dużą satysfakcję.

  Zobacz rekomendację

 • Święciechowa

  Urząd Gminy w Święciechowej

  Szkolenie zostało przeprowadzone rzetelnie i profesjonalnie. Cześć merytoryczna została przekazana uczestnikom szkolenia w sposób rzeczowy i uporządkowany. Zakres szkolenia w pełni sprostał oczekiwaniom zamawiającego.

  Zobacz rekomendację

 • Żyrowa

  Szkoła Podstawowa w Żyrowej

  Aktywizujące formy warsztatowe zastosowane przez prowadzącego zajęcia sprzyjały swobodnym i logicznym wypowiedziom uczniów, bogaceniu ich zasobu leksykalnego […] poznaniu przejawów zw[iązanych] z przemocą słowną i przemocą fizyczną […]

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Zakrzewo

  Przedzkole Publiczne w Zakrzewie

  […] przedszkolaki chętnie się wypowiadały na temat ulubionych zabaw. […] Dzieci potrafiły odpowiadać na zadane pytania, przestrzegały kolejności wypowiadania się. […] Dowiedziały się w jaki sposób można opanować negatywne emocje w szczególności złość.

  Zobacz rekomendację

 • Zakliczyn

  Zespół Szkoły Podstawowej
  i Gimnazjum w Zakliczynie

  Należy wysoko ocenić wykazana przez Centrum Działań Profilaktycznych umiejętność opracowania wartościowego programu odpowiadającego na potrzeby dzieci i młodzieży. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dynamiczna i ciekawa forma prowadzenia warsztatów […] oraz umiejętne aktywowanie uczestników do jej realizacji.

  Zobacz rekomendację

 • Wojnowice

  Szkoła Podstawowa
  w Wojnowicach

  Uczniowie chętnie włączali się w proponowane gry i zabawy. Uczyli się słuchać siebie wzajemnie. Sami też opowiadali o sobie. Zajęcia przebiegały w radosnej i przyjaznej atmosferze.

  Zobacz rekomendację

 • Wisznice

  Szkoła Podstawowa w Wisznicach

  Atrakcyjne formy i metody użyte podczas warsztatów nakreśliły właściwe kierunki dotyczące odbioru informacji płynących z mediów. […] Zajęcia dostarczyły również wiele cennych informacji dotyczących sposobów organizowania czasu wolnego.

  Zobacz rekomendację

 • Wądroże Wielkie

  Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim

  Zajęcia były poprowadzone przystępnym językiem, forma zajęć była dostosowana do wieku uczniów. Prowadzący stosował […] gry integracyjne, prace w grupach, dyskusje na forum.

  Zobacz rekomendację

 • Urbanów

  Szkoła Podstawowa w Urbanowie

  Osoba prowadząca była do zajęć solidnie przygotowana i właściwie poprowadziła je pod względem merytorycznym. Uczniowie również uznali zajęcia za bardzo atrakcyjne […]

  Zobacz rekomendację

 • Pleśna

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Pleśnej

  W […] Pleśnej odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych […] po, którym to stwierdzamy, że wyżej wymieniona firma tj. Centrum Działań Profilaktycznych świadczy usługi wysokiej jakości.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Niebylcu

  Prowadzący […] wykazał się dużą znajomością przepisów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu. […] wielokrotnie nawiązywał do typowych sytuacji życiowych, z którymi na co dzień mogą spotkać się sprzedawcy alkoholu […]

  Zobacz rekomendację

 • Męcinka

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince

  W sposób wyczerpujący przedstawiona została tematyka z zakresu problemów praktycznych, metod ewentualnych rozwiązań, jak również w sposób przystępny przedstawiono zakres wiedzy prawa […]

  Zobacz rekomendację

 • Krościenko Wyżne

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Krościenku Wyżnym

  Trener prowadzący szkolenie ,,Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu” wykonał swoją pracę w sposób profesjonalny. Wszyscy uczestnicy szkolenia byli zadowoleni z przekazanej tematyki.

  Zobacz rekomendację

 • Jastrowie

  Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

  Uczestnicy byli zadowoleni. Prowadzący rzeczowy, w sposób bardzo profesjonalny przekazał program słuchaczom.

  Zobacz rekomendację

 • Szczekociny

  Szkoła Podstawowa nr 1
  w Szczekocinach

  Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, […] Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się scenki odgrywane metodą dramy. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania i potrafili nawiązać interakcje zarówno z prowadzącym zajęcia jak również z rówieśnikami.

  Zobacz rekomendację

 • Toszek

  Gimnazjum w Toszku

  Osoba prowadząca wykazała się znajomością tematyki, umiejętnością nawiązania kontaktu z uczniami. Zajęcia były ciekawe, rzeczowe i wywarły pozytywny oddźwięk wśród młodzieży.

  Zobacz rekomendację

 • Tomice

  Szkoła Podstawowa w Tomicach

  Prowadzący podjął działania, które zaangażowały całą grupę. […] Potrafi skoncentrować uwagą uczniów przez całe spotkanie.

  Zobacz rekomendację

 • Jasienica Rosielna

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej

  Szkolenie prowadzone było w sposób bardzo ciekawy i rzeczowy […] Uczestnicy szkolenia wyrażali bardzo pozytywne opinie kierowane do prowadzącego […]

  Zobacz rekomendację

 • Imielin

  Gminna Komisja Ds. Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielinie

  Pozytywnie oceniam: kompetencje wykładowcy, przyjazną, profesjonalną postawę wykładowcy, jakość materiałów szkoleniowych.

  Zobacz rekomendację

 • Świętochłowice

  Szkoła Podstawowa nr 3
  w Świętochłowicach

  Zajęcia przeprowadzone w sposób ciekawy, dostosowany do wieku i rozwoju emocjonalnego uczniów. Prowadzący angażował całą grupę młodzieży, a nie jedynie poszczególne osoby.

  Zobacz rekomendację

 • Szlichtyngowa

  Szkoła Podstawowa
  w Szlichtyngowej

  Uczniowie zaangażowani i aktywni na zajęciach. Pan Dawid wykazał się fachowością i merytorycznym zaangażowaniem i przygotowaniem do zajęć.

  Zobacz rekomendację

 • Dobra

  Gminna Komisja Ds. Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej

  Bardzo ciekawa prezentacja multimedialna […] Otrzymane dodatkowe materiały szkoleniowe niewątpliwie będą przydatne w dalszej działalności komisji. Pan Dawid Droździkowski […] wykazał się szeroką wiedzą z zakresu prawa o omawianej tematyce.

  Zobacz rekomendację

 • Chełm Śląski

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie Śląskim

  Szkolenie przeprowadzono […] w sposób rzetelny i fachowy.

  Zobacz rekomendację

 • Szklarska Poręba

  Szkoła Podstawowa nr 1
  w Szklarskiej Porębie

  Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Po zajęciach dzieci pozytywnie wyrażali się na temat odbytych warsztatów.

  Zobacz rekomendację

 • Szczekociny

  Społeczna Szkoła Podstawowa
  w Szczekocinach

  Warsztaty zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem, widać był profesjonalizm prowadzącego […] Dzieci były bardzo zadowolone i z przyjemnością opowiadały kolegom i nauczycielom o tych zajęciach.

  Zobacz rekomendację

 • Międzybórz

  Szkoła Podstawowa w Kraszowie

  Dzieci były zaangażowane, aktywne i otwarte na proponowane zabawy. […]Zajęcia […] były ciekawe, pomysłowe, oparte na działaniu i pracy ucznia. Z prowadzącym nawiązała się nić akceptacji i serdeczności.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Radłów

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach

  Zajęcia warsztatowe przeprowadzone profesjonalnie z zastosowaniem podstawowych zasad dydaktyki i pedagogiki.

  Zobacz rekomendację

 • Szlichtyngowa

  Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach

  Dzięki warsztatom, dzieci poszerzyły swoją wiedzę oraz miały możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i obawami z prowadzącym.

  Zobacz rekomendację

 • Zakrzewo

  Przedszkole w Starej Wiśniewce

  Zajęcia bardzo ciekawe – dzieci […] Chętnie wypowiadały się na temat ulubionych zabaw, właściwie dopasowały zachowania pozytywne i negatywne.[..]Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej. Na uwagę zasługują właściwie dobrane środki i modulacja głosu prowadzącego.

  Zobacz rekomendację

 • Zdzieszowice

  Szkoła Podstawowa w Żyrowej

  Aktywizujące formy warsztatowe zastosowane przez prowadzącego zajęcia sprzyjały swobodnym i logicznym wypowiedziom uczniów, bogaceniu ich zasobu leksykalnego […] uświadomiły uczniom i pozwoliły im nazwać emocje towarzyszące agresji, jak i jej skutki.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Wschowa

  Szkoła Podstawowa w Lginiu

  Aktywne metody pracy zastosowane przez p. Dawida pozwoliły uczniom na 100% zaangażować się do udziału w warsztatach. Treści przekazane przez prowadzącego były czytelne dla uczniów i zrozumiałe.

  Zobacz rekomendację

 • Brzostek

  Szkoła Podstawowa w Januszkowicach

  Zajęcia […] odbyły się z zastosowaniem aktywnych metod pracy, także zabawy. Dzieci zaangażowane chętnie współpracowały z prowadzacym.

  Zobacz rekomendację

 • Lubliniec

  Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu

  Zajęcia zostały przeprowadzone w bardzo interesujący sposób. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli i angażowali się w proponowane zadania.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Sośnie

  Zespół Szkół w Sośniach

  Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, interesujący, zachęcający do współpracy […]

  Zobacz rekomendację

 • Rzgów

  Szkoła Podstawowa w Sławsku

  Warsztaty okazały się wyjątkowo ciekawe [..] Pozwoliły one w sposób zrozumiały i obrazowy w formie zabaw i scenek, przybliżyć dzieciom problem uzależnień oraz wskazywały sposoby ich przezwyciężenia.

  Zobacz rekomendację

 • Świątniki Górne

  Szkoła Podstawowa
  w Rzeszotarach

  Warsztaty przeprowadzone były w sposób ciekawy i bardzo sprawny. Podczas zajęć uczniowie byli bardzo aktywni i zaciekawieni.

  Zobacz rekomendację

 • Puszczykowo

  Szkoła Podstawowa nr 1
  w Puszczykowie

  Warsztaty zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem, prowadzący wykazał się profesjonalizmem w nawiązywaniu kontaktu z uczniami oraz naturalnością i lekkością w sposobie prowadzenia zajęć.

  Zobacz rekomendację

 • Opalenica

  Szkoła Podstawowa w Porażynie

  Podczas zajęć wykorzystano interesujące ćwiczenia aktywizujące (m.in. gry edukacyjne, zagadki), które pobudziły wyobraźnię uczniów. Bardzo dobry kontakt prowadzącego z dziećmi.

  Zobacz rekomendację

 • Lwówek Śląski

  Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych

  Zajęcia prowadzone w sposób interesujący, aktywizujący uczestników, skłaniające do twórczego myślenia. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

  Zobacz rekomendację

 • Płońsk

  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli, którzy w czasie przerw międzylekcyjnych dochodzili do prowadzącego i zadawali dodatkowe pytania, bądź prosili o materiały na temat cyberprzemocy.

  Zobacz rekomendację

 • Pleśna

  Przedszkole Publiczne w Pleśnej

  Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób, dzieci były zaangażowane w działania. Prowadzący potrafił wzbudzić zaciekawienie i zainteresowanie dzieci, oraz wyciszyć grupę w odpowiednich sytuacjach.

  Zobacz rekomendację

 • Lubań

  Zespół szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

  Prowadzący wykazał się znajomością tematu. Stosując aktywizujące metody potrafił zmotywować uczestników do wspólnego działania.

  Zobacz rekomendację

 • Rzgów

  Szkoła Podstawowa w Osieczy

  Cel warsztatów został osiągnięty, pokazał problem różnych uzależnień w interesujący sposób, jasno, zrozumiale, poprzez zabawę oraz właściwie do wieku.

  Bardzo pozytywnie oceniam: kompetencje […] przyjazną, profesjonalną postawę wykładowcy. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, iż WARTO BYŁO […]

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Opalenica

  Gimnazjum w Opalenicy

  […] warsztaty zostały wysoko ocenione pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Prowadzący warsztaty wykazał się wysokim profesjonalizmem, wiedzą, komunikatywnością i umiejętnością przekazywania wiadomości w sposób bardzo przystępny dla uczniów.

  Zobacz rekomendację

 • Szczekociny

  Gimnazjum w Szczekocinach

  Prowadzący warsztaty wykazał się ogromną wiedzą merytoryczną z zakresu omawianych tematów. Pan Dawid ma bardzo dobry, otwarty kontakt z młodzieżą […]

  Zobacz rekomendację

 • Nowa Sól

  Publiczna Szkoła Podstawowa
  nr 1 w Nowej Soli

  Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób ciekawy dla uczniów z wykorzystaniem różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Założone cele zostały w pełni zrealizowane.

  Zobacz rekomendację

 • Radłów

  Szkoła Podstawowa w Niwce

  Prowadzący [..] wprowadził serdeczną i ciepłą atmosferę, czym zjednał sobie dzieci. […] Uczniowie chętnie podjęli temat, byli aktywni, osoba prowadząca była cały czas skupiona i skoncentrowana na uczniach.[…] Każde dziecko mogło się wypowiedzieć i każde pochwaliło zajęcia.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Gimnazjum w Niebylcu

  Uczniowie byli zachwyceni taką metodą pracy, oraz wspaniałą atmosferą i bliskimi relacjami z prowadzącym.

  Zobacz rekomendację

 • Nasielsk

  Szkoła Podstawowa w Nasielsku

  Dzieci bardzo żywiołowo reagowały na proponowane ćwiczenia. Dobrze rozumiały cel spotkania-trafnie rozpoznawały zachowania dobre od złych i chętnie się wypowiadałaby przytaczając przykłady z życia.

  Zobacz rekomendację

 • Międzybórz

  Przedszkole BAJKA w Międzyborzu

  Zaproponowane zabawy zaangażowały wszystkie dzieci do udziału. Postawa prowadzących bardzo pozytywna. Przekazywane treści dostosowane do możliwości dzieci.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Zespół Szkół w Lutczy

  Odpowiednio dobrany został zakres zagadnień […] Zarówno uczniowie jak i rodzice bardzo dobrze ocenili jakość prowadzonych zajęć oraz ich tematykę. Zajęcia zostały przeprowadzone w ciekawej formie oraz przyjaznej atmosferze.

  Zobacz rekomendację

 • Lubliniec

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

  Zajęcia były przemyślane a treści dostosowane do wieku uczniów. Współpraca z Centrum przebiegała sprawnie i zgodnie z umową.

  Zobacz rekomendację

 • Leżajsk

  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leżajsku

  Atrakcyjność podniosły zastosowane środki dydaktyczne i pomoce niezbędne do przyswojenia przekazywanych treści.
  […] odpowiednie tempo zajęć, duża częstotliwość zmian ćwiczeń i używanie ciekawych pomocy dydaktycznych […] bezpośredniość, takt i serdeczność w kontaktach interpersonalnych z uczniami i nauczycielami.

  Zobacz rekomendację

 • Pleśna

  Szkoła Postawowa w Pleśnej

  Pan Dawid Droździkowski w ciekawy i przystępny sposób motywował dzieci do pracy. Proponowane zabawy uczyły dzieci współpracy, uważnego słuchania.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Zespół Szkół w Konieczkowej

  Prowadzący zajęcia profilaktyczne Pan Dawid Droździkowski w sposób niezwykle obrazowy i twórczy, a przede wszystkim profesjonalny przedstawił problem zagrożeń wpływających ze zbyt długiego korzystania z komputera. Łatwo nawiązuje kontakty z uczniami, co sprawiło, że zajęcia były bardzo atrakcyjne a uczniowie zadowoleni.

  Zobacz rekomendację

 • Gizałki

  Zespół Szkół w Gizałkach

  Uczniowie czuli się swobodnie, odgrywali scenki, czynnie uczestniczyli w zajęciach, które były dla nich bardzo pouczające, skłoniły do refleksji i wyciągnięcia wniosków. Gimnazjaliści stwierdzili, że spotkania prowadzone były w zrozumiałej i bardzo ciekawej formie, zrobiły na nich duże wrażenie, były przydatne, poszerzyły ich wiedzę i nauczyły, że sięganie po używki to nie oznaka dorosłości ale początek wielu problemów […]

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendacje

 • Komorniki

  Szkoła Podstawowa
  w Komornikach

  Warsztatowa forma spotkań umożliwiła uczniom aktywny udział w dyskusji na temat omawianego zagadnienia. Stosowane podczas zajęć metody aktywizujące przyczyniły się do bardziej efektywnej i ciekawej pracy uczniów na lekcji.

  Zobacz rekomendację

 • Rzgów

  Szkoła Podstawowa w Rzgowie

  Grupy bawiły i pracowały dzięki grom i różnym ćwiczeniom psychologicznym. Zastosował wybrane metody i techniki aktywizujące oraz metody integracyjne, dzięki którym [..] przekazał problem różnych uzależnień w bardzo interesujący sposób, jasno, zrozumiale i obrazowo oraz właściwie do wieku grupy.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Szkoła Podstawowa w Jaworniku

  Zajęcia warsztatowe w ciekawy sposób uświadamiają uczniom jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i unikać konfliktów z rówieśnikami. Najbardziej trafiały do wyobraźni uczniów odgrywane scenki i zabawy ruchowe nawiązujące do typowych sytuacji życiowych.

  Zobacz rekomendację

 • Janowice Wielkie

  Zespół Szkół w Janowicach Wielkich

  Warsztaty były prowadzone profesjonalnie, dostarczyły uczniom ciekawej wiedzy. Uczniowie byli bardzo zaangażowani. Wykorzystano formy pracy, dzięki którym uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Istebna

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej

  Uczniowie zostali zapoznani z prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachować agresywnych, poznali metody radzenia sobie ze złością, oraz nazywania własnych emocji. Zajęcia prowadzone w bardzo ciekawy sposób, uczniowie wykazali zadowolenie z przeprowadzonych zajęć.

  Zobacz rekomendację

 • Niegosławice

  Szkoła Podstawowa
  w Gościeszowicach

  Tematem szkolenia były emocje, zachowania, techniki zapamiętywania, sposoby i warunki uczenia się współpraca oraz współzawodnictwo. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przejawiali zainteresowanie oraz nawiązali dobry kontakt z prowadzącym i rówieśnikami.

  Zobacz rekomendację

 • Szczekociny

  Zespół Szkół w Goleniowach

  Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach połączonych z zabawą i grą. […] zostały zrealizowane również zagadnienia z zakresu przemocy fizycznej i psychicznej u dzieci.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Szkoła Podstawowa w Bliziance

  Dzieci aktywnie włączyły się w tok zajęć, chętnie zadawały pytania prowadzącemu. Problematyka warsztatów oraz sposób przekazywania wiadomości dostosowany został do możliwości intelektualno-percepcyjnych uczniów.

  Szkolenie pozwoliło zrozumieć rodzicom swoją rolę w procesie uświadamiania dzieciom konsekwencji uzależnień. […] Zajęcia zostały dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, prowadzone były w sposób interesujący.

  Zobacz rekomendację
  Zobacz rekomendację

 • Nasielsk

  Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie

  Zajęcia prowadzone bardzo profesjonalnie w sposób ciekawy i przyciągający uwagę uczniów, którzy bardzo chętnie z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział we wszystkich ćwiczeniach.

  Zobacz rekomendację

 • Ciasna

  Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Ciasnej

  Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Uczniowie […] zadawali pytania, dyskutowali, wymieniali się spostrzeżeniami. Zajęcia prowadzone były rzetelnie w sposób bardzo profesjonalny.

  Zobacz rekomendację

 • Komorniki

  Szkoła podstawowa w Chomęcicach  

  Zajęcia […] wzbudzały zainteresowanie uczestników. Dzieci brały czynny udział w warsztatach […] wyniosły z nich informacje o sposobach radzenia sobie z agresją i przemocą.

  Zobacz rekomendację

 • Radłów

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupicach Radłowskich 

  Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, dzieci aktywnie uczestniczyły w grach, zabawach, w których dowiedziały się o zgubnym wpływie stosowania takich używek, jak papierosy bądź alkohol.

  Zobacz rekomendację

 • Rzgów

  Szkoła Podstawowa
  w Grabienicach

  Szkolenie okazało się bardzo interesujące, prowadzone w ciekawy sposób, który pobudzał uczniów do myślenia i twórczej aktywności. Warsztaty pobudzały wyobraźnię dzieci i pozwalały wysuwać właściwe wnioski.

  Zobacz rekomendację

 • Niebylec

  Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej

  Zajęcia prowadzone profesjonalnie, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów. Prowadzący umie nawiązać kontakt z uczniami, mówi jasno, zrozumiale, obrazuje omawiane problemy ćwiczeniami, które młodzi ludzie zapamiętają i wyciągną z nich właściwe wnioski.

  Zobacz rekomendację

 • Gizałki

  Zespół Szkół w Białobłotach

  Bardzo ciekawa forma prowadzenia szkolenia dla uczniów […] szkolenie w sposób bardzo komunikatywny i żywy opisywało stan emocjonalny człowieka.

  Zobacz rekomendację

 • Będzin

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie

  Na szczególną uwagę zasługuje trener […] który dzięki swojemu zaangażowaniu, potrafi zachęcić słuchaczy do współpracy oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Profesjonalne podejście zamieniło szkolenie w ciekawe spotkanie.

  Zobacz rekomendację