SPRAWDŹ NASZE

REKOMENDACJE

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1
Węgliniec
Szkoła Podstawowa w Węglińcu Treści warsztatów są dostosowane do potrzeb uczniów. [Prowadzący] doskonale odczytuje intencje jednostki i grupy w sytuacjach trudnych, głównie dotyczących przemocy psychicznej. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych potrafi wypracować z uczniami pożądane zmiany zachowań, a na pewno zmusić uczniów do refleksji nad własnym zachowaniem. Uczniowie są zachwyceni warsztatami [...] i domagają się kolejnych spotkań, co z pewnością jest najlepszą rekomendacją. Zobacz rekomendację
Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Warsztaty profilaktyczne.Uczniowie klas II uczyli się rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, a także były motywowane do panowania nad swoimi emocjami. Uczniowie klas III uczyli się rozwiązywania sytuacji konfliktowych z rówieśnikami bez użycia siły oraz wyrażania swojego zdania, obrony siebie w sposób asertywny. Umiejętności te będą dla uczniów bardzo przydatne w codziennych kontaktach rówieśniczych. Zobacz rekomendację
Terespol
Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu Zajęcia zostały przeprowadzone metodami aktywizującymi uczniów. W czasie zajęć panowała przyjazna atmosfera, sprzyjająca otwartości uczniów i swobodnej wypowiedzi. Zobacz rekomendację
Sadlinki
Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez trenera spełniły oczekiwania szkoły. [...] Prowadzone zajęcia były dobrze przygotowane merytorycznie. Zobacz rekomendację
Leśna Podlaska
Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej [Zajęcia] spełniły oczekiwania szkoły i uczniów. Prowadząca zajęcia stworzyła miłą, przyjemną atmosferę podczas zajęć. Bardzo szybko nawiązała dobry kontakt z uczniami. Uczniowie określili warsztaty jako bardzo ciekawe, chętnie wzięliby udział w kolejnych. Zobacz rekomendację
Lesznowola
Szkoła Podstawowa w Mysiadle Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, profesjonalny. Merytorycznie na najwyższym poziomie. Zobacz rekomendację
Leszno
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lesznie Uczniowie mieli możliwość uświadomienia sobie, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się między ludźmi. Dzieci nauczyły się kontrolować swoje emocje w sposób akceptowany w grupie, poznały sposoby rozładowywania złości, inne niż agresja. Zobacz rekomendację
Leszno
Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie Jestem zachwycona sposobem prowadzenia warsztatów. Tym, że trenerka na bieżąco reaguje na to, co dzieje się w klasie. Potrafi dostosować tematykę warsztatów do trudnych sytuacji jakie mają miejsce.[...] Bardzo dziękuję za te warsztaty [...] Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Zgorzelec
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgorzelcu W opinii uczniów warsztaty bardzo dobrze przeprowadzone. Atrakcyjne. Tematyka żywo zainteresowała uczniów. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Uczniowie [...] otrzymali wiele przydatnych wiadomości, które pozwolą im lepiej zrozumieć sytuacje trudne, a także zapanować nad emocjami. Zobacz rekomendację
Terespol
Zespół Szkół w Małaszewiczach Zajęcia profilaktyczne [...] zostały ocenione przez młodzież zarówno gimnazjalną jak i ponadgimnazjalną jako bardzo ciekawe, inspirujące. Uczniowie z zaangażowaniem i uwagą uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Wiedza przekazywana była w sposób klarowny i usystematyzowany. Zobacz rekomendację
Skoczów
Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie Urozmaicona forma warsztatów spowodowała duże zaangażowanie i aktywność uczniów podczas zajęć. Sami uczniowie wyrazili bardzo pozytywne opinie o warsztatach. Chętnie skorzystamy z oferty Państwa szkoleń w przyszłości. Zobacz rekomendację
Leszno
Szkoła Podstawowa nr 10 w Lesznie Tematyka zajęć profilaktycznych była bardzo interesująca – bardzo potrzebna. Uczniowie odpowiadali na pytania, byli zainteresowani, brali aktywny udział. Trener był dobrze przygotowany merytorycznie, dobrał właściwe metody, formy oraz środki. [...] Świetny kontakt z uczniami pozwolił dzieciom skupić się na tematyce i aktywnie uczestniczyć w zaj[ęciach]. Zobacz rekomendację
Istebna
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zajęcia prowadzone w bardzo profesjonalny sposób. Trenerka złapała kontakt z grupą, dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Wykorzystywała atrakcyjne metody pracy z grupą. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Jasło
Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle Prowadząca szkolenie wykazała się dobrym przygotowaniem pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz umiejętnością budowania atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy w grupie. Cele szkolenia zostały w pełni zrealizowane, a uczestnicy wyrazili pozytywną opinię na temat zajęć. Zobacz rekomendację
Jasło
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle Pani- trener [...] z olbrzymim zaangażowaniem, entuzjazmem, wysoką wiedzą o charakterze merytorycznym przygotowała nauczycieli do pracy z rodzicami, klasą, środowiskiem szkolnym, udzieliła praktycznych wskazówek jak przygotować „Wieczór Jasia i Małgosi”. Dzięki pracy, szkoleniu trenerki nauczyciele potrafią zrozumieć sens programu, dostali bardzo dobre narzędzie do działania wychowawczo – profilaktycznego na terenie naszej placówki. Zobacz rekomendację
Opole
Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu Instruktor szczegółowo i wyczerpująco poinformowała o programie profilaktycznym, przekazała wiedzę w sposób rzetelny, odpowiedziała na pytania, rozwiała wątpliwości. Zdobyta wiedza i umiejętności zdobyte na w/w szkoleniu przyczynią się do prawidłowej realizacji programu profilaktycznego Zobacz rekomendację
Kutno
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie Zajęcia warsztatowe zostały przeprowadzone profesjonalnie w miłej atmosferze. Temat został zrealizowany w pełni. Zobacz rekomendację
Kutno
Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie Atmosfera panująca na szkoleniu sprzyjała wymianie doświadczeń i nabywaniu nowych umiejętności. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami wykorzystywanymi przy realizacji zajęć. Zobacz rekomendację
Kutno
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kutnie Trener zadbał o twórczą atmosferę podczas spotkania, dzięki czemu wychowawcy mogli nie tylko zapoznać się z teoretycznym aspektem omawianego zagadnienia, ale wykazać się kreatywnością ważną przy praktycznej realizacji programu profilaktycznego. Zobacz rekomendację
Krzeszyce
Szkoła Podstawowa w Krzeszycach Szkolenie zostało przygotowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Zapewniono materiały ćwiczeniowe i informacyjne. Zobacz rekomendację
Nowa Sarzyna
Szkoła Podstawowa w Hucisku Szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny, interesujący. Zobacz rekomendację
Dobczyce
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Trenerka reagowała na potrzeby uczestniczek szkolenia i dostrzegała różnorodne problemy, które się pojawiały przy omawianiu materiałów. Na zajęciach panowała miła atmosfera wzajemnej życzliwości. Zobacz rekomendację
Skoki
Szkoła Podstawowa w Skokach Szkolenie przeprowadzone sprawnie i rzetelnie uzyskało dobre opinie zwrotne ze strony kadry nauczycielskiej i wychowawczej, która uznała program za bardzo przydatny w pracy profilaktycznej z uczniami i wychowankami. Zobacz rekomendację
Wągrowiec
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, z zaangażowaniem, bardzo ciekawie, we wspaniałej atmosferze. Prowadzący doskonale zintegrował grupę, udzielił fachowych porad dotyczących przeprowadzania „ Programu Domowych Detektywów ”. Niezwykłe warsztaty [...] Zobacz rekomendację
Prochowice
Szkoła Podstawowa w Prochowicach [...] „Program Domowych Detektywów” był jednym z ciekawszych form szkolenia w którym mogliśmy uczestniczyć. Prowadząca osoba przekazała nam wyczerpujące informacje na temat programu. Atmosfera panująca podczas spotkania była bardzo przyjazna. Zobacz rekomendację
Jasło
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle Szkolenie przydatne w pracy wychowawczej, wzbogacone ćwiczeniami praktycznymi. [...] Przygotowane materiały pozwoliły szerzej poznać program i zmotywować nauczycieli do podejmowania działań profilaktycznych. Wskazówki i pomoc zachęcały do wykonywania zadań i współpracy. Zobacz rekomendację
Jasło
Zespół Szkół Miejskich w Jaśle Warsztaty prowadzone w sposób konkretny, rzeczowy i sprawny. [...] Doskonale przygotowane zajęcia, skoncentrowane wokół przykładów do samodzielnego wykonania. Aspekt praktyczny warsztatów dominował nad częścią wykładową, co stanowiło mocną stronę szkolenia. Zobacz rekomendację
Kłodzko
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z założonymi celami. Prowadzący w rzeczowy i profesjonalny sposób przedstawił założenia i przebieg skutecznej interwencji podejmowanej przez szkołę. Zobacz rekomendację
Kłodzko
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Było dostosowane do specyfiki i potrzeb naszej placówki. Szkolenie w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania, zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, jak i materiałów szkoleniowych oraz sposobów prowadzenia. Zobacz rekomendację
Nowy Sącz
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu Metoda warsztatowa pozwoliła przećwiczyć praktycznie schemat postępowania interwencyjnego. Otwarta i zachęcająca do dyskusji postawa trenera. Miła i przyjazna atmosfera. Zobacz rekomendację
Nowy Sącz
Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu Komunikatywny sposób przekazywania wiedzy, dobrze zorganizowany warsztat pracy. Zdobyta przez uczestników wiedza pozwoli lepiej rozpoznawać sytuacje trudne i prowadzić działania profilaktyczne. Zobacz rekomendację
Sanok
Szkoła Podstawowa w Strachocinie Szkolenie wartościowe z praktycznego punktu widzenia. Bardzo dużo informacji, praktycznej wiedzy oraz przykładów z życia. Szkolenie godne polecenia. Zobacz rekomendację
Imielno
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie Zajęcia warsztatowe bardzo ciekawe, interesujące, wyzwalające pełne zaangażowanie grupy, osoba prowadząca profesjonalnie przedstawiła informacje i wiedzę merytoryczną [...] Zobacz rekomendację
Brwinów
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie Zajęcia przeprowadzone w sposób profesjonalny, metodami aktywnymi, bardzo dynamicznie i ciekawie. [...] Realizację programu oceniamy celująco. Zobacz rekomendację
Kowary
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach Bogaty warsztat, ciekawie przygotowane ćwiczenia. Dużo cennych wskazówek, rad. [...] Sumiennie i solidnie przeprowadzone szkolenie. Pomocne, dobrze przygotowane materiały, kompetencja, fachowość prowadzącego, ciekawe procedury i schematy działania. Zobacz rekomendację
Gorzów Wielkopolski
Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim Zajęcia przeprowadzone profesjonalnie, duża ilość przekazanych informacji praktycznych, zestaw materiałów do zastosowania w codziennej pracy, miła i serdeczna atmosfera. Zobacz rekomendację
Gorzów Wielkopolski
Katolickie Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wielkopolskim Bardzo interesujące szkolenie, przeprowadzone z fachowością, dobrą znajomością rzeczy, ciekawie i inspirująco, wypełniające lukę w działaniach profilaktycznych. Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu Nauczyciele zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności w celu prowadzenia działań profilaktycznych. Otrzymali praktyczne wskazówki, metody pracy. Pracowali warsztatowo z dużą motywacją. Jestem przekonana, że efektem szkolenia będzie bardziej refleksyjne podejście nauczycieli do zagrożeń, z jakimi spotykają się uczniowie. Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu Wysoka merytoryczność zajęć. Bardzo dobry kontakt z Gronem Pedagogicznym. Przekazane treści są przydatne do prowadzenia właściwych działań profilaktycznych. Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu Szkolenie porządkuje zasady interwencji w sytuacjach trudnych w szkole oraz sposoby reagowania i współpracy z rodzicami, i z uczniami, którzy sięgają po środki psychotropowe. Zaprezentowano propozycje do wykorzystania w ewaluacji Szkolnego Programu Interwencyjnego, który w szkole obowiązuje. Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Społeczny Prowadzący szkolenie nawiązał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.[..] W czasie zajęć wywiązała się ciekawa dyskusja – wymiana opinii, doświadczeń. Szczególnie cenne dla uczestników było otrzymanie kompletu materiału ze szkolenia. Zobacz rekomendację
Międzyrzec Podlaski
Międzyrzec Podlaski Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy aktywnie pracowali, ponieważ zadania budziły zainteresowanie i były niezwykle przydatne. Podczas omawiania prowadzący wskazywał kierunki działań. Podkreślał rolę komunikacji z uczniem i rodzicem oraz udzielania wsparcia w sytuacji kryzysowej. Zobacz rekomendację
Zgorzelec
SPZ Zgorzelec Szkolenie [...] zorganizowane na wysokim poziomie. W sposób profesjonalny przekazanie przepisów dotyczących szkolnych działań interwencyjnych. Duża wiedza fachowa, szczegółowe odpowiedzi na zadawane pytania, przystępne przedstawienie tematu. Zobacz rekomendację
Ostrów Mazowiecka
Szkoła Podstawowa nr 1, Ostrów Mazowiecka Na uwagę zasługuje wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny. [Warsztaty] z pewnością przyczynią się do zastosowania profesjonalnych rozwiązań w procesie wychowawczym. Ponadto usprawnią współpracę w relacjach uczeń – nauczyciel i nauczyciel – rodzic. Podniosą poziom zrozumienia komunikacji wszystkich członków społeczności szkolnej. Zobacz rekomendację
Terespol
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach Profesjonalizm prowadzącego i znajomość omawianych zagadnień dostarczyły gronu pedagogicznemu szerokiej wiedzy nt. środków psychoaktywnych i substancji uzależniających. Uzyskane informacje są bardzo ważne w pracy każdego nauczyciela i przydatne podczas działań profilaktycznych. Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone. Zobacz rekomendację
Mircze
Szkoła Podstawowa w Mirczu Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez trenera spełniły oczekiwania szkoły. Prowadzący był dobrze przygotowany, stosował różnorodne metody, które angażowały wszystkich uczestników. Szybko nawiązał kontakt z uczniami i zyskiwał ich sympatię. Zobacz rekomendację
Siedlec
Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach Zajęcia prowadzone w sposób interesujący dla uczniów.Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Prowadzący stworzył miłą i przyjemną atmosferę podczas zajęć. Bardzo szybko nawiązał kontakt z młodzieżą. Zobacz rekomendację
Chrząstowice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach Zajęcia bardzo ciekawe, interesujące, wyzwalające pełne zaangażowanie grupy, osoba prowadząca profesjonalnie przedstawiła informacje i wiedzę merytoryczną, odpowiedziała na zadawane pytania uczestników. Podziękowania za przeprowadzone zajęcia, które pozwolą na lepsze rozwiązywanie, poznawanie i przeprowadzanie interwencji w ewentualnych sytuacjach trudnych w szkole. Zobacz rekomendację
Lubliniec
Gimnazjum nr 1 w Lublińcu Prowadzone w sposób, który zainteresował uczniów. Przekazywane treści dostosowane były do poziomu i potrzeb poszczególnych grup. [Trenera] cechuje duże wyczucie emocji oraz spokój wewnętrzny, który udziela się także uczniom. Uczestnicy warsztatów określili je jako ciekawe i chętnie wzięliby udział w kolejnych. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Mircze
Szkoła Podstawowa w Wiszniowie Zajęcia prowadzone ciekawymi metodami. Prowadzący nawiązał doskonały kontakt z dziećmi. Potrafił zaciekawić i zainteresować wszystkich, nawet mało aktywnych i nieśmiałych. Uczniowie byli zaangażowani, chętnie wypowiadali się i brali udział.Cele warsztatów zostały osiągnięte. Zobacz rekomendację
Nowy Wiśnicz
Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu Warsztaty bardzo interesujące. Ćwiczenia praktyczne poszerzyły znacznie wiedzę na temat postępowania interwencyjnego. Mogliśmy wczuć się w sytuację każdej ze stron. Bardzo ciekawe materiały szkoleniowe, które będą przydatne w dalszej pracy.Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Płynnie i sugestywnie przeprowadził zajęcia. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Siedlec
Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy Warsztaty przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący nawiązał dobry kontakt z młodzieżą, która chętnie uczestniczyła w zajęciach. Uczniowie wykazali się aktywnością, byli otwarci na propozycje zabaw ze strony terapeuty, nie mieli skrępowania. Wszyscy uczestnicy ze spotkania wyszli zadowoleni. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Żółkiewka
Szkoła Podstawowa w Żółkiewce Uczniowie starali się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Prowadzący był do spotkania profesjonalnie przygotowany, miał bardzo dobry, bezpośredni kontakt z uczniami. Uczniowie starali się wyciągać wnioski ze spotkania, angażować się intelektualnie i emocjonalnie. Treści wynikające ze spotkania warsztatowego ściśle korelują z aktualnymi potrzebami obecnej młodzieży. Uczniowie podkreślali, że takie zajęcia powinny odbywać się częściej[...] Zobacz rekomendację
Grodków
Gimnazjum nr 1 w Grodkowie Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone. Prowadzący wykazał się wzorową znajomością omawianych zagadnień. Na uwagę zasługuje profesjonalizm, wielkie zaangażowanie w prowadzenie zajęć oraz przystępne przekazywanie wiedzy. Zobacz rekomendację
Kamieniec Ząbkowicki
Zespół Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim [...] Zdaniem uczniów warsztaty podobały się. Uważam, że mniejsze grupy więcej wyniosą z takich zajęć. Prowadzący trener uświadomił uczniom jak ważna jest rozmowa o swoich lękach. Wspólnie z grupą ustalał on najczęstsze powody przemocy. Jak współpracować w grupie, szanować drugą osobę i dojść do porozumienia. Zobacz rekomendację
Wadowice
Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej Treści interesujące, przekazane w sposób ciekawy, uzupełnione przykładami. Dobre tempo przekazu, poparte prezentacją multimedialną. Zobacz rekomendację
Tarnów
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie Podczas szkolenia podejmowane były treści teoretyczne bezpośrednio związane z praktyką. Prowadzący był otwarty na pytania uczestników bliżej lub dalej związane z tematem szkolenia, jednakże bardzo użyteczne. Informacje przekazywane dotyczyły spraw bieżących podejmowanych w szkole, przekazywane w sposób rzetelny i jasny. Materiały szkoleniowe z pewnością są także dodatkowym atutem. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku [...] Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób niezwykle profesjonalny. Dobre przygotowanie prowadzącego oraz znajomość tematyki poparta doświadczeniem zawodowym umożliwiła przekazanie najistotniejszych zagadnień w sposób czytelny i zrozumiały. Uczestnicy ocenili, że szkolenie było potrzebne i spełniło ich oczekiwania. Zobacz rekomendację
Starachowice
Gimnazjum nr 1 W Starachowicach Prelekcja prowadzona przez trenera została przeprowadzona w sposób profesjonalny.Uczniowie słuchali z ciekawością, zainteresowaniem. [...] Bardzo dobrym elementem prelekcji było zadawanie pytań przez trenera i interesujące odpowiedzi uczniów.Dzięki zajęciom młodzież dowiedziała się bardzo ciekawych rzeczy na temat uzależnień. Zobacz rekomendację
Szaflary
Urząd Gminy Szaflary Trener w interesujący sposób przedstawił problem dotykający współczesnej młodzieży, a coraz częściej również dzieci.Są to zagrożenia multimedialne, występujące w wirtualnym świecie.Wyjaśnił na czym polega istota uzależnień w sieci, na co należy zwracać szczególną uwagę podczas korzystania z urządzeń przez dzieci. Temat przedstawiony został czytelnie i przejrzyście. Polecam trenera. Zobacz rekomendację
Tarnów
III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Szkolenie pogłębiło wiedzę i umiejętności na temat profilaktyki uzależnień. Prowadzący bardzo dobrze zrealizował zaplanowane cele. Znakomicie motywował uczestników szkolenia do pracy, właściwie reagował na potrzeby szkolenia. Szkolenie prowadzone profesjonalnie, odpowiadało potrzebom grupy. Zobacz rekomendację
Władysławowo
Szkoła podstawowa w Jastrzębiej Górze Miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w szkoleniu, które było dla mnie nowym, ciekawym doświadczeniem. Z zainteresowaniem słuchałam o motywowaniu osób uzależnionych do leczenia, o tym w jaki sposób rozmawiać z takimi ludźmi. Dowiedziałam się co to jest dialog motywujący i jakie są zasady prowadzenia takiego dialogu. Zobacz rekomendację
Chrubieszów
Zespół Szkół Miejskich w Hrubieszowie Warsztaty z zakresu tolerancji przeprowadzone zostały metodami aktywnymi, dzięki którym nawiązany został bliższy kontakt prowadzącej z uczestnikami. Forma zajęć sprzyjała swobodnym i uczciwym wypowiedziom uczestników, co z kolei pozwalało na korektę błędnych informacji oraz umożliwiło głębszą refleksję odbiorcom programu. Zobacz rekomendację
Grodków
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Jedno z lepszych szkoleń, duża wartość merytoryczna przeprowadzonego szkolenia. Prowadzący doskonale przygotowany do realizacji tego typu zajęć. Posiada dużą wiedzę i potrafi zaciekawić słuchaczy, jest komunikatywny, łatwo nawiązujący kontakt z grupą. Dobra prezentacja dotycząca tematu. Posługuje się trafnym i precyzyjnym językiem, co pozwala na rozumienie terminologii i tematu. Problemy teoretyczne popiera przykładami z życia codziennego i nie tylko. Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej Szkolenie ciekawe, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, dowiedzieli się o różnych zagrożeniach w sieci, sami podawali przykłady z życia. Prowadząca zaktywizowała wszystkich uczestników. Panowała swobodna, miła atmosfera. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Tarnów
I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Zajęcia prowadzone były w sposób kompetentny, prowadzący był dobrze przygotowany merytorycznie. Warsztaty przebiegały w sposób dynamiczny i atrakcyjny. Udział w zajęciach uważam za wartościowy i przydatny w pracy nauczyciela i wychowawcy. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Dębowiec
Urząd Gminy Dębowiec Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób adekwatny i jasny do wymagań i potrzeb członków Komisji. […] Szkolenie to można polecić innym gminom, ze względu na zakres szkolenia jak również profesjonalizm i przekazywaną wiedzę szkolącego. Zobacz rekomendację
Nowa Słupia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywiance [...]Przekazywane podczas warsztatów treści ściśle korespondowały z aktualnymi potrzebami dzieci. [Trener] podczas zajęć przedstawił kilka sytuacji, zagrożeń i wskazał sposoby reagowania na nie. W czasie warsztatów prowadzonych z grupą młodszych dzieci, zajęcia zostały wzbogacone o warsztaty plastyczne, które podobały się dzieciom. Zobacz rekomendację
Wilamowice
Gimnazjum Publiczne w Pisarzowicach [Prowadząca] w profesjonalny w sposób przygotowała nauczycieli do prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami i sporządzania kontraktu dla ucznia przy współpracy z rodzicami. W obrazowy sposób przedstawiła sytuację psychologiczną uczestników interwencji. Dziękujemy za przydatne szkolenie. Zobacz rekomendację
Tarnów
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie W trakcie szkolenia całościowo omówiono problem postępowania w sytuacjach wymagających interwencji kryzysowej w szkole. Przystępnie i rzeczowo omówione zostały cele i elementy interwencji. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej otrzymali ciekawe materiały dotyczące problemu, uczestniczyli krótkiej dyskusji, okazując zainteresowanie tematem [...] Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Polanica-Zdrój
Urząd Miasta Polanica-Zdrój Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny. Uczestnicy nabyli nowe, przydatne wiadomości niezbędne do pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zobacz rekomendację
Pyzdry
Gimnazjum w Pyzdrach […] Uczniowie byli zadowoleni z formy zajęć. Trener wykazał się profesjonalizmem, potrafił zachęcić uczniów do pojmowania działań podczas warsztatu. Uczniowie wypowiadali pozytywne opinie na temat warsztatów. Zobacz rekomendację
Tarnów
Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie Zajęcia prowadzone w sposób profesjonalny. Szkolenie dostarczyło szerokiej wiedzy na temat uzależnień. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do zajęć, posiada szeroką wiedzę. Nawiązał bardzo dobry kontakt z nauczycielami, którzy byli żywo zainteresowani tematem. Aktywizował grupę wchodząc w dialog. Zobacz rekomendację
Resko
Zespół Szkół w Resku Trenerka zainteresowała grupę tematyką. Uczniowie pracowali chętnie, wyrazili pozytywną opinię o prowadzącej i sposobie realizacji tematu. Dobre przygotowanie prowadzącej do zajęć, bogata wiedza na temat środków uzależniających. Zobacz rekomendację
Witkowo
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie [Trenerka] bardzo sympatyczna, miła i kompetentna. [Trenerka] łatwo znalazła wspólny język z uczestnikami szkolenia. W całości wykonała program szkolenia, zgodny z podpisaną umową. Dziękujemy w imieniu władz samorządowych gminy i miasta Witkowo. Zobacz rekomendację
Świątniki Górne
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne Prowadzący szkolenie jest osobą profesjonalną w tematyce dotyczącej szkolenia.Wykład prowadził interesująco, z bardzo dobrą prezentacją multimedialną. Uczestnikom szkolenia przekazał wszystkie niezbędne informacje na temat przestrzegania zasad przy sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz komplet materiałów tematycznych. Zobacz rekomendację
Tarnów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie Zrealizowane w naszej szkole szkolenie dostarczyło gronu pedagogicznemu praktycznej wiedzy w zakresie skutecznej realizacji programu na gruncie szkolnym.[...] Usystematyzowana została wiedza na temat faz używania substancji odurzających przez młodzież. Najistotniejszym elementem szkolenia (praktycznym) było zapoznanie się z sygnałami ostrzegawczymi mogącymi świadczyć o używaniu środków odurzających oraz skuteczne przeciwdziałanie. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Gdów
Gimnazjum w Gdowie [...] Prowadzący zajęcia wykazał się dużą wiedzą z dziedziny neuropsychologii oraz będącej głównym tematem szkolenia dziedziny środków odurzających [...]. Efektem merytorycznego przygotowania szkolenia oraz sposobu jego prowadzenia był fakt spontanicznego zapisania się grupy czternastu osób na dalszy etap dwudniowych zajęć warsztatowych. Zobacz rekomendację
Lubań
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim Bardzo ciekawe zajęcia, pouczające. Program aktywizujący uczniów, prowadzony w ciekawy i przystępny sposób. Obok problemu sięgania przez uczniów-dzieci po alkohol porusza wiele ważnych kwestii (np.siły reklamy, nacisku grupy rówieśniczej). Aktywny udział uczestników[...] Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Zespół Szkół Publicznych w Kruszynie Szkolenie przeprowadzono bardzo profesjonalnie. Wzbudziło duże zainteresowanie wśród dzieci. Prowadząca angażowała wszystkich do działania. Treści szkolenia zostały przekazane w sposób adekwatny do wieku dzieci. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Koniusza
Szkoła Podstawowa w Koniuszy Prowadzący wykazywał wysoki profesjonalizm, a zarazem elastyczność. W ciekawy sposób przekazywał wiedzę, potrafił zmusić uczestników do myślenia. Aktywizował uczestników, w czasie zajęć brak elementów stresujących. Trener posiada wysokie zdolności empatyczne, sympatyczny, bezpośredni. Zobacz rekomendację
Krosno
Szkoła Podstawowa nr 5 w Krośnie Temat został przedstawiony w ciekawy sposób. Wzbudził żywe zainteresowanie wśród uczniów. Zajęcia prowadzone były różnymi metodami. Uczniowie mieli okazję uporządkować wiedzę na temat niebezpieczeństw ukrytych w Internecie oraz przemyśleć czy w prawidłowy sposób korzystają z zasobów sieci. Zobacz rekomendację
Czosnów
Zespół Szkół Publicznych w Małocicach Warsztaty prowadzone kompetentnie w oparciu o dużą dozę praktyki (co daje się odczuć). Prowadzący nie pozostawiał pytań bez odpowiedzi. Sprawnie przeprowadzone warsztaty koncentrowały grupę na pracy. Zobacz rekomendację
Nowy Dwór Mazowiecki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim [...] Prowadzący w sposób przejrzysty, bezpośredni potrafił nawiązać kontakt z uczestnikami oraz przekazać wiedzę.[Trener] profesjonalnie był przygotowany do prowadzonego szkolenia, w tym również części warsztatowej.[...] dzięki trenerowi udało się osiągnąć zamierzony cel. Zobacz rekomendację
Koniusza
Szkoła Podstawowa w Rzędowicach Zajęcia prowadzone w sposób bardzo kreatywny, zrozumiały i bardzo kontaktowy. Prowadzący potrafił zaangażować młodzież/dzieci do wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczenia przeprowadzone w sposób fachowy i z dużym zaangażowaniem prowadzącego i dzieci. Zobacz rekomendację
Koniusza
Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim Program zajęć dostosowany do wieku uczniów. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy i przydatny uczniom. Prowadzący kompetentny oraz posiadający doświadczenie pedagogiczne. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym Zajęcia zostały przeprowadzone w ciekawy sposób. Zaproponowane ćwiczenia świetnie zmotywowały uczniów do dalszej racy- rozmowy o uczuciach emocjach i sytuacjach, które je wywołują. Prowadząca była dobrze przygotowana do warsztatów, zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Uczniowie wykonywali powierzone zadania i angażowali się w rozmowę. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Oleśnica
Szkoła Podstawowa gminy Oleśnica w Oleśnicy - Program Domowych Detektywów Uważamy, że zajęcia zostały przeprowadzone profesjonalnie, było bardzo interesująco. Osoba prowadząca była w dobrym kontakcie z grupą. Szkolenie wzbogaciło nas. Było super! Zobacz rekomendację
Lubin
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie [...] trener poruszał zagadnienia związane z zasadą interdyscyplinarności, rozpoznawaniem osoby pod wpływem środków psychoaktywnych, faktów i mitów dot. środków psychoaktywnych, czynników chroniących oraz czynników ryzyka, dialogu motywacyjnego. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny z uwzględnieniem potrzeb i sugestii uczestników. Zobacz rekomendację
Nowogrodziec
Zespół Szkół Publicznych w Ocicach Zajęcia prowadzone w sposób bardzo rzeczowy i konkretny. Jasno przedstawione cele i zasady stawiane w temacie. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zadaniach zarówno indywidualnych jak i grupowych, bardzo aktywnie rywalizowali i żywiołowo odpowiadali na zadane pytania. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Zespół Szkół Publicznych w Trzebieni Zajęcia były profesjonalnie poprowadzone, a jednocześnie przebiegały w sympatycznej atmosferze. Podobał mi się twórczy klimat, który zachęcał dzieci do dzielenia się pomysłami, przemyśleniami. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Mszana Dolna
Zespół Szkół Miejskich w Mszanie Dolnej Warsztaty prowadzone były w ciekawy sposób. Uczniowie uzyskali informacje na temat mechanizmów uzależnienia, na czym polega uzależnienie. Dowiedzieli się jakie są przyczyny i skutki uzależnień. Uczniowie poznali korzyści, jakie wynikają z abstynencji. Prowadzący miał bardzo dobry kontakt z uczniami, stosował różne, ciekawe ćwiczenia, aktywował dzieci do pracy. Zobacz rekomendację
Sucha Beskidzka
Szkoła w Suchej Beskidzkiej [...] Prowadzący przekazał najistotniejsze zagadnienia dotyczące tematu szkolenia w sposób rzetelny, dynamiczny i ciekawy[...] Zastosowane metody pracy umożliwiały ćwiczenie praktycznych umiejętności ułatwiających podejmowanie działań interwencyjnych w szkole. Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku [...]Na warsztatach poruszano problem niebezpieczeństwa w sieci, opisywano różne niebezpieczne sytuacje jakie czyhają na młodego człowieka w Internecie oraz jak ochronić się przed tym problemem[...] Zajęcia przebiegały w sposób pozytywny, w dobrej, przyjaznej atmosferze. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Gromadka
Zespół Szkół w Gromadce [...]Bardzo dobrze oceniamy przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Wyróżnić należy bogatą wiedzę merytoryczną jak też doświadczenie zawodowe trenera, którym chętnie dzielił się z uczestnikami[...] Zamierzamy w przyszłości ponownie skorzystać z Państwa usług. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Chrząstowice
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębskiej Kuźni [...]Rada pedagogiczna naszej szkoły miała okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat substancji psychoaktywnych i sposobów radzenia sobie z osobami uzależnionymi.[...] Zobacz rekomendację
Bolesławiec
Szkoła Podstawowa w Bożejowicach Spokój, bardzo dobra organizacja pracy prowadzącej i jej serdeczna postawa wobec słuchaczy sprawiły, że uczniowie odważnie i swobodnie wypowiadali się na zadany temat. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Lubań
Szkoła Podstawowa w Jaryszewie Bardzo ciekawe zajęcia, pouczające. Program aktywizujący uczniów, prowadzony w ciekawy i przystępny sposób. Obok problemu sięgania przez uczniów- dzieci po alkohol porusza wiele ważnych kwestii (np. siły reklamy, nacisku grupy rówieśniczej). Zobacz rekomendację
Tychowo
Gimnazjum w Tychowie [...] Osoba prowadząca poprzez ciekawe metody i formy zajęć motywuje uczniów do zabierania głosu, podawania przykładów. Uczniowie uważnie słuchają trenera. Sami są zaskoczeni, że potrafią ze sobą współpracować i słuchać. Zobacz rekomendację
Słopnice
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Zajęcia prowadzone były w sposób bardzo ciekawy. Odbywały się w miłej i wesołej atmosferze. [...] Duży akcent położony został na korzyści płynące z wyboru pewnych pozytywnych postaw, jak radzić sobie z emocjami. Zobacz rekomendację
Paszowice
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Paszowicach [...] prowadzący szkolenie wykazał się obszerną wiedzą z zakresu zjawiska alkoholizmu, a także podstaw prawnych i systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Prezentacja multimedialna była przygotowana w ciekawy i przystępny sposób i niewątpliwie będzie przydatna w dalszej pracy komisji. Zobacz rekomendację
Ujazd
Szkoła Podstawowa w Jaryszewie [...] Dzieci czuły się swobodnie, brały udział w grach i zabawach. Chętnie wypowiadały się. Zajęcia przeprowadzono w ciekawy sposób, profesjonalnie i w miłej atmosferze. Zobacz rekomendację
Olkusz
Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu Warsztaty bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Bogate w treści i umiejętności. [...] Prowadzący łatwo nawiązał kontakt z dziećmi. Potrafił zainteresować omawianym tematem. Zobacz rekomendację
Niebylec
Zespół Szkół w Niebylcu Szkolenie Dzieci w sieci - Prowadzący umiał nawiązać kontakt z uczestnikami, którzy chętnie włączali się w szkolenie, aktywnie w nim uczestnicząc i zadając pytania o nurtujące ich tematy. Trener udzielał fachowych odpowiedzi, był dobrze przygotowany do omawianych zagadnień. Zobacz rekomendację
Marki
Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach Uczestnicy warsztatów [...] wyrażają bardzo pozytywne opinie o przebiegu zajęć warsztatowych. Zajęcia prowadzone punktualnie, dobrze zorganizowane, aktywizujące uczestników. Zobacz rekomendację
Łuków
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie Zajęcia były prowadzone aktywnymi metodami pracy. Pani trener miała dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, angażowała ich do działania [...]. Treść interesująca i niezwykle przydatna zarówno w środowisku szkolnym, jak też w życiu codziennym.
Łomazy
Zespół Szkół w Łomazach Dziękujemy Panu Bogumiłowi za poświęcony czas, wyrozumiałość, serdeczność i wspaniałą atmosferę na zajęciach. Dzieci i młodzież miała okazję uświadomić sobie kilka ważnych spraw. [...] Zajęcia były bardzo wartościowe i przydatne. Zobacz rekomendację
Leżajsk
Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku [...] Duże zaangażowanie prowadzącego, zróżnicowany poziom i rodzaj ćwiczeń sprawiły, że zajęcia były ciekawe i owocne. [...] Uczniowie pozytywnie ocenili warsztaty i zgłosili chęć kontynuacji spotkań dotyczących omawianych problemów. Zobacz rekomendację
Łączna
Urząd Gminy w Łącznej Szkolenie zostało przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Prowadzący wykazał się wiedzą i doświadczeniem z tematyki szkolenia, chętnie odpowiadał na zadawane pytania. Zobacz rekomendację
Kraków
  Przedszkole nr 122 w Krakowie Pan Dawid łatwo nawiązał kontakt z grupą. Starał się dostosować zakres przekazywanych treści odpowiednio do wieku odbiorców. Na prowadzonych zajęciach przedstawił kilka sytuacji zagrożenia życia i sposoby reagowania na nie [...]. Zobacz rekomendację
Kraków
  Przedszkole nr 163 w Krakowie [...] Osoba prowadząca ma dobry kontakt z dziećmi, stosuje właściwe formy i metody pracy, dostosowuje je do aktualnych potrzeb dzieci, ,,podąża" za ich zainteresowaniem i aktywnością. Zobacz rekomendację
Kikół
Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób ciekawy i atrakcyjny. Uczniowie chętnie brali w nich udział. Prowadzący potrafił zachęcić dzieci do własnych przemyśleń i zabierania głosu. Zobacz rekomendację
Kikół
Zespół Szkół w Kikole [...] Uczniowie zainteresowani wprowadzanymi metaforami, aktywni, zadowoleni. W opinii nauczycieli wykład nowatorski, zdecydowanie ciekawszy od dotychczasowych. Zobacz rekomendację
Tychowo
Zespół Szkół w Dobrowie Zajęcia prowadzone atrakcyjnymi metodami aktywnymi mobilizowały uczniów do pracy [...]. Prowadzący panuje nad grupą, jest otwarty, spokojny, rzeczowy. Profesjonalne podejście do młodzieży, właściwe przygotowanie merytoryczne [...]. Zobacz rekomendację
Gdów
Gimnazjum w Gdowie Zajęcia prowadzone były z pełnym profesjonalizmem. Prowadzący był do spotkania z uczniami przygotowany; miał bardzo dobry bezpośredni kontakt z nimi. Aktywność uczniów, chęć podejmowania przez nich działań świadczyły o ich zaangażowaniu [...] Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Warlubie
Szkoła Podstawowa w Wielkim Komorsku Prowadząca [...] w profesjonalny sposób prowadziła zajęcia. Potrafiła zainteresować dzieci, które chętnie uczestniczyły w zajęciach. Zobacz rekomendację
Ujazd
Urząd Miejski w Ujeździe Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy, aktywny, momentami humorystyczny [...] Prowadzący energiczny, przebojowy, skupiający na sobie uwagę. Temat został przedstawiony treściwie i konkretnie. Zobacz rekomendację
Trzemeszno
Zespół Szkół w Trzemżalu Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach wyrazili swoje zadowolenie z udziału w nich. Atrakcyjna była dla nich forma ćwiczeń [...] Uczniowie podkreślili fakt, iż takie zajęcia powinny odbywać się częściej - chętnie wzięliby w nich udział po raz kolejny. Zobacz rekomendację
Słopnice
Gimnazjum w Słopnicach Wypracowana przez prowadzącego atmosfera zajęć mobilizowała uczniów do aktywności. Przystępne i praktyczne wytłumaczenie problemu uzależnienia. Aktywne i interesujące metody pracy. Zobacz rekomendację
Lniano
Szkoła Podstawowa w Siemkowie Tempo zajęć odpowiednie i równomierne. Dzieci chętnie współpracowały z prowadzącym i ze sobą nawzajem. Podczas zajęć panowała miła atmosfera. Zobacz rekomendację
Niebylec
Zespół Szkół w Połomi Jak dotąd były to najlepsze zajęcia o tej tematyce, jakie mieliśmy. W przyszłości chcielibyśmy uczestniczyć w podobnych warsztatach. Zobacz rekomendację
Olkusz
Gimnazjum nr 4 w Olkuszu Zajęcia prowadzone ciekawie z wykorzystaniem metod aktywizujących. Młodzież uczestnicząca w warsztatach podkreśla duże zaangażowanie prowadzącego oraz obrazowy sposób przekazywania treści. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Nowogard
Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie Zajęcia podniosły wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu profilaktyki agresji i przemocy. Prowadząca warsztaty nawiązała pozytywny kontakt z uczniami. Zobacz rekomendację
Nowogard
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Warsztaty prowadzone są w miłej, przyjaznej dzieciom atmosferze. Dostosowane są do ich wieku i zainteresowań. Dzieci aktywnie w nich uczestniczą. Zobacz rekomendację
Niebylec
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy Szkolenie przeprowadzone dla rodziców miało na celu wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie, czy ich dziecko jest narażone na różnego rodzaju uzależnienia. [...] Rodzice byli bardzo zadowoleni [...]. Dziękuję. Prowadzący przeprowadził zajęcia ciekawie, uczniowie bardzo aktywni i zaangażowani. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Lubichowo
Szkoła Podstawowa w Lubichowie Trener prowadzący w doskonały sposób nawiązał kontakt z uczniami, co pozwoliło na możliwość swobodnego nazywania uczuć przez dzieci. Ciekawa forma zajęć [...] spowodowała, iż uczniowie całym oddziałem chętnie pracowali. Zobacz rekomendację
Niebylec
Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej Uczniom bardzo podobały się warsztaty profilaktyczne. Dzięki nim dowiedzieli się na czym polega cyberprzemoc i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy, poznali negatywne i pozytywne strony korzystania z internetu, nauczyli się też współpracy w grupie. Zobacz rekomendację
Niebylec
Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Dolnej Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili jakość warsztatów, zostali wyposażeni w wiedzę na temat agresji, właściwych zachowań w relacjach z rówieśnikami, w szkole, na podwórku i w domu. Zobacz rekomendację
Lubliniec
Gimnazjum nr 2 w Lublińcu Prowadzący dynamicznie prowadzili zajęcia, reagowali adekwatnie do sytuacji, podążali za energią grupy. Tworzyli na zajęciach pozytywny klimat sprzyjający zainteresowaniu tematem. Zobacz rekomendację
Ruja
Gimnazjum w Rui Warsztaty przeprowadzone w sposób profesjonalny z wykorzystaniem metod aktywizujących [...]. Scenariusz zajęć przemyślany z dynamiczną formą przekazu został pozytywnie oceniony przez uczniów szkoły. Zobacz rekomendację
Rojewo
Publiczne Gimnazjum w Rojewie Warsztaty w opinii uczestniczących w nich uczniów były ciekawe. Gimnazjaliści byli zaangażowani w zajęcia. Przedstawione treści były dla nich interesujące. Zobacz rekomendację
Słaboszów
Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach Warsztaty przygotowane fachowo i profesjonalnie. Merytorycznie poprawne. Wzbudzały zainteresowanie uczniów. Plastyczna i emocjonalna forma zajęć [...] Zobacz rekomendację
Dragacz
Gimnazjum w Michalu Ciekawa forma warsztatów, prowadzący miał dobry kontakt z uczestnikami. Wysoki poziom przygotowania merytorycznego oraz wysoka kultura osobista. Zobacz rekomendację
Nowogard
Szkoła Podstawowa w Długołęce Warsztaty bardzo ciekawe. Uczniowie zaangażowani, chętnie współpracowali z prowadzącym. Poznali wiele zasad współpracy w grupie i rozładowywania złości. Zobacz rekomendację
Brześć Kujawski
Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brześciu Kujawskim - Szkolenie GKRPA [Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych] spełniło oczekiwania [...]. Polecam Centrum Działań Profilaktycznych wszystkim zainteresowanym [...] Zobacz rekomendację
Lniano
Szkoła podstawowa w Błądzimiu Warsztaty podobały się dzieciom. Brały aktywny udział w proponowanych przez trenerkę ćwiczeniach.    Zobacz rekomendację
Żyraków
Zespół Szkół w Korzeniowie [...] Dzięki tym warsztatom uczniowie na pewno nauczyli się, jak należy rozwiązywać konflikty, panować nad złością i co można zyskać dzięki dobrej współpracy. W przyszłości chcieliby wziąć udział w takiego typu warsztatach profilaktycznych. Zobacz rekomendację
Zgorzelec
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgorzelcu Zajęcia poprowadzone w wartkim tempie i w sposób atrakcyjny dla uczniów. [...] Dały im, po raz kolejny, możliwość doświadczenia jakie czynniki sprzyjają porozumieniu i współpracy [...] Zobacz rekomendację
Wińsko
Gimnazjum w Wińsku Warsztaty przeprowadzone z bardzo dużym zaangażowaniem. Grupa młodzieży brała aktywny udział. Treści przekazywane w jasny zrozumiały dla odbiorców sposób. Zobacz rekomendację
Trzemeszno
Gimnazjum w Trzemesznie [...] Szkolenie zostało odebrane przez rodziców jako ciekawe i potrzebne. Sprowokowało do dyskusji w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu zabezpieczenie dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi w bezkrytycznym korzystaniu z sieci. Zobacz rekomendację
Nowogard
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie [...] Prowadząca stworzyła przyjazną atmosferę, sprzyjającą zdobywaniu ważnych umiejętności. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach". Zobacz rekomendację
Radzymin
Zespół Szkół w Słupnie [...] Uczniowie stwierdzili, że warsztaty im się podobały [...] Zwrócili uwagę na wartość przeprowadzonych ćwiczeń rozładowujących napięcie. Sposób prowadzenia zajęć przez trenera również młodzieży odpowiadał. Zobacz rekomendację
Opoczno
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie [...] Treści uporządkowane, przekazywane w sposób jasny, odnoszące się do problemów, z jakimi spotykają się członkowie komisji [...] Prowadzący kompetentny, komunikatywny, reagujący natychmiast na pytania, udzielający kompetentnych odpowiedzi. Zobacz rekomendację
Warlubie
Szkoła Podstawowa w Lipinkach [...] Pani Marta zachęciła do uczestnictwa nawet opornych uczniów. Rodzice z zaciekawieniem słuchali wykładu, brali udział w dyskusji. Prowadząca wykazała się doskonałą znajomością tematu. W sposób życzliwy i kompetentny przeprowadziła zajęcia. Zobacz rekomendację
Lesko
Zespół Szkół w Hoczwi Atmosfera na zajęciach była przyjemna. Uczniowie byli zaangażowani i aktywni. Trener potrafił nawiązać szybko dobry kontakt z uczestnikami [...] Zajęcia podobały się wszystkim dzieciom, które w nich uczestniczyły. Zobacz rekomendację
Osiek
Szkoła Podstawowa w Osieku [...] Zdobyta wiedza i przytoczone przykłady pozwoliły wyciągnąć wnioski, które możemy wdrażać w codziennej pracy jako nauczyciel, pedagog, rodzic. Zobacz rekomendację
Osiek
Gimnazjum w Osieku Prelekcja [p]oruszała, sygnalizowała bardzo istotne problemy dotyczące każdego człowieka, a zwłaszcza młodego narażonego na ataki w Sieci. Ponadto uwrażliwiała na to, by samemu nie stać się zarówno ofiarą, jaki i sprawcą przemocy. Zobacz rekomendację
Jabłonna
Szkoła Podstawowa w Chotomowie Dzieci ogólnie były zadowolone z przeprowadzonych zajęć, wyniosły korzyści w postaci kolejnego doświadczenia oraz poszerzyły lub utrwaliły swoją wiedzę. Mocną stroną prowadzącego jest dobre przygotowanie merytoryczne oraz profesjonalna autoprezentacja. Zobacz rekomendację
Krościenko Wyżne
Gimnazjum w Krościenku Wyżnym Zajęcia ,,W pułapce przyjemności" prowadzone były w sposób przystępny, dynamiczny i ciekawy, co wpłynęło na duże zainteresowanie uczniów tematem. [...] Uczniowie chętnie słuchali prowadzącego, angażowali się w rozmowę i nawiązali z nim świetny kontakt. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Kraków

Dom Kultury ,,Podgórze" - Dwór Czeczów

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wykazują zaciekawienie tematyką i podkreślają  niezwykłą użyteczność nowych umiejętności. [...] Mamy nadzieję, iż warsztaty ,,W języku żyrafy" trafią do jak największej liczby uczniów i nauczycieli."

Zobacz rekomendację
Liszki
PRZEDSZKOLE ,,MAŁA AKADEMIA'' W LISZKACH Spotkanie było prowadzone  [...] w sposób profesjonalny, łączący cele z potrzebami jakie pojawiły się w grupie uczestników szkolenia. Uświadomiło nam konieczność ciągłego wzmacniania umiejętności komunikacyjnych [...] Zobacz rekomendację
Szerzyny
Urząd Gminy Szerzyny [Trener] wykazał się profesjonalnym podejściem do tematu szkolenia oraz do jego uczestników. Potrafił zaangażować beneficjentów szkolenia do aktywnego w nim uczestnictwa. Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Zobacz rekomendację
Dobczyce
Szkoła Podstawowa w Stadnikach Zajęcia dynamiczne, dobry kontakt z uczniami, dzieci chętnie współpracowały z trenerem. Ćwiczenia zgodne z tematyką, która została omówiona i podsumowana. Zobacz rekomendację
Chojnów
Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie [...] Warsztaty były świetnie przeprowadzone zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Różnorodne metody stosowane przez prowadzącego zajęcia sprawiły, iż były one atrakcyjne dla uczniów i z pewnością na długo pozostaną w ich pamięci. Zobacz rekomendację
Brzostek
Szkoła Podstawowa w Smarżowej Prowadzący prezentację wykazał się profesjonalizmem w zakresie zagadnień objętych tematem szkolenia. Wysoki poziom merytoryczny. Sposób prezentacji był interesujący i przekonujący, treść zrozumiała [...]. Ujęcie tematu oryginalne, dostosowane do oczekiwań odbiorcy, przynoszące oczekiwane efekty. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Brzostek
Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz Warsztaty dotyczące uzależnień bardzo nam się podobały [...]. Dowiedzieliśmy się m.in. w jaki sposób używki oddziałują na nasz organizm oraz na naszą psychikę. [...] Na pewno długo zostaną nam w pamięci te zajęcia. Zobacz rekomendację
Szlichtyngowa
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach [...] Zajęcia były przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny i wzbudziły zainteresowanie uczestników. Dzieci chętnie pytały prowadzącego, a ten równie chętnie udzielał odpowiedzi na dany temat. Zobacz rekomendację
Dydnia
Szkoła Podstawowa w Grabówce Tematyka zajęć bardzo zainteresowała uczniów [...]. Prowadzący umiejętnie poprzez różne formy ćwiczeniowe nawiązywał kontakt z uczestnikami starając się włączyć całą grupę do aktywnej współpracy. Zobacz rekomendację
Leszno
Szkoła Podstawowa nr 9 w Lesznie Wszystkie ważne i zgłaszane przez nas treści były [...] uwzględnione. Dodatkowo prowadzący zostawił do dyspozycji pedagoga wiele cennych materiałów do wykorzystania na innych zajęciach. Przy takim podejściu do tematu profilaktyki liczymy na dalszą współpracę. Zobacz rekomendację
Lubań
Szkoła Podstawowa w Radogoszczy Zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Dzieci mogły aktywnie przyswoić przekazywane treści i były bardzo zaangażowane. [...] Uczestnictwo w zajęciach dawało im bardzo wiele radości, co świadczy o tym, że cel został osiągnięty i przyniósł dużą satysfakcję. Zobacz rekomendację
Nowogrodziec
Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu Forma prowadzonych zajęć sprzyjała aktywności uczniów. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych ćwiczeniach, wypracowywały konstruktywne wnioski. Zobacz rekomendację
Łukowa
Gimnazjum w Łukowej Zajęcia przeprowadzone w sposób zrozumiały i przystępny [...]. Wykładowca nawiązał dobry kontakt z rodzicami. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Zobacz rekomendację
Jawornik
Szkoła Podstawowa w Jaworniku Autorskie pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów oraz stosowane metody aktywne wzbogaciły zajęcia profilaktyczne i zmobilizowały uczestników do głębszej refleksji [...]. Prowadzący warsztaty ujął uczestników swoją osobowością. Profesjonalizm i poczucie humoru sprawiły, że zajęcia okazały się atrakcyjne i ciekawe. Zobacz rekomendację
Kołaczyce
Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach Zarówno młodzież, nauczyciele i rodzice zdobyli rzetelne informacje [na temat] uzależnień, ich rodzajów, skutków, przyczyn. [...] Pan Daniel za pomocą wykładu i prezentacji uświadomił nauczycielom i rodzicom jaka ważny jest dobry kontakt z dzieckiem i wzajemne zaufanie, a także umiejętności spędzania wolnego czasu przez dziecko. Zobacz rekomendację
Wisła
Urząd Miejski w Wiśle Szkolenie przeprowadzone było profesjonalnie z użyciem prezentacji wizualnej, co ułatwiało percepcję. […] Mieliśmy jako członkowie komisji możliwość podzielenia się naszymi spostrzeżeniami, oraz sposobność do zadawania pytań pogłębiających, rozwiewających nasze wątpliwości Zobacz rekomendację
Nowe Brzesko
Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Brzesku Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie przez prowadzącego, tak część teoretyczna jak też warsztatowa. Zobacz rekomendację
Święciechowa
Urząd Gminy w Święciechowej Szkolenie zostało przeprowadzone rzetelnie i profesjonalnie. Cześć merytoryczna została przekazana uczestnikom szkolenia w sposób rzeczowy i uporządkowany. Zakres szkolenia w pełni sprostał oczekiwaniom zamawiającego. Zobacz rekomendację
Żyrowa
Szkoła Podstawowa w Żyrowej Aktywizujące formy warsztatowe zastosowane przez prowadzącego zajęcia sprzyjały swobodnym i logicznym wypowiedziom uczniów, bogaceniu ich zasobu leksykalnego [...] poznaniu przejawów zw[iązanych] z przemocą słowną i przemocą fizyczną [...] Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Zakrzewo
Przedzkole Publiczne w Zakrzewie [...] przedszkolaki chętnie się wypowiadały na temat ulubionych zabaw. […] Dzieci potrafiły odpowiadać na zadane pytania, przestrzegały kolejności wypowiadania się. […] Dowiedziały się w jaki sposób można opanować negatywne emocje w szczególności złość. Zobacz rekomendację
Zakliczyn
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Warsztaty profilaktyczne dla dzieci. Należy wysoko ocenić wykazana przez Centrum Działań Profilaktycznych umiejętność opracowania wartościowego programu odpowiadającego na potrzeby dzieci i młodzieży. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dynamiczna i ciekawa forma prowadzenia warsztatów […] oraz umiejętne aktywowanie uczestników do jej realizacji. Zobacz rekomendację
Wojnowice
Szkoła Podstawowa w Wojnowicach Uczniowie chętnie włączali się w proponowane gry i zabawy. Uczyli się słuchać siebie wzajemnie. Sami też opowiadali o sobie. Zajęcia przebiegały w radosnej i przyjaznej atmosferze. Zobacz rekomendację
Wisznice
Szkoła Podstawowa w Wisznicach Atrakcyjne formy i metody użyte podczas warsztatów nakreśliły właściwe kierunki dotyczące odbioru informacji płynących z mediów. […] Zajęcia dostarczyły również wiele cennych informacji dotyczących sposobów organizowania czasu wolnego. Zobacz rekomendację
Wądroże Wielkie
Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim Zajęcia były poprowadzone przystępnym językiem, forma zajęć była dostosowana do wieku uczniów. Prowadzący stosował […] gry integracyjne, prace w grupach, dyskusje na forum. Zobacz rekomendację
Urbanów
Szkoła Podstawowa w Urbanowie Osoba prowadząca była do zajęć solidnie przygotowana i właściwie poprowadziła je pod względem merytorycznym. Uczniowie również uznali zajęcia za bardzo atrakcyjne [...] Zobacz rekomendację
Pleśna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleśnej W […] Pleśnej odbyło się szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych […] po, którym to stwierdzamy, że wyżej wymieniona firma tj. Centrum Działań Profilaktycznych świadczy usługi wysokiej jakości. Zobacz rekomendację
Niebylec
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niebylcu Prowadzący [...] wykazał się dużą znajomością przepisów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu. […] wielokrotnie nawiązywał do typowych sytuacji życiowych, z którymi na co dzień mogą spotkać się sprzedawcy alkoholu […] Zobacz rekomendację
Męcinka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince W sposób wyczerpujący przedstawiona została tematyka z zakresu problemów praktycznych, metod ewentualnych rozwiązań, jak również w sposób przystępny przedstawiono zakres wiedzy prawa […] Zobacz rekomendację
Krościenko Wyżne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku Wyżnym Trener prowadzący szkolenie ,,Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu" wykonał swoją pracę w sposób profesjonalny. Wszyscy uczestnicy szkolenia byli zadowoleni z przekazanej tematyki. Zobacz rekomendację
Kędzierzyn-Koźle- Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone profesjonalnie i rzetelnie. Zaletą zajęć jest to, że są poparte praktycznymi przykładami. Zobacz rekomendację
Jastrowie
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie Uczestnicy byli zadowoleni. Prowadzący rzeczowy, w sposób bardzo profesjonalny przekazał program słuchaczom. Zobacz rekomendację
Toszek
Gimnazjum w Toszku Osoba prowadząca wykazała się znajomością tematyki, umiejętnością nawiązania kontaktu z uczniami. Zajęcia były ciekawe, rzeczowe i wywarły pozytywny oddźwięk wśród młodzieży. Zobacz rekomendację
Tomice
Szkoła Podstawowa w Tomicach Prowadzący podjął działania, które zaangażowały całą grupę. [...] Potrafi skoncentrować uwagą uczniów przez całe spotkanie. Zobacz rekomendację
Jasienica Rosielna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy Rosielnej Szkolenie prowadzone było w sposób bardzo ciekawy i rzeczowy […] Uczestnicy szkolenia wyrażali bardzo pozytywne opinie kierowane do prowadzącego […] Zobacz rekomendację
Imielin
Gminna Komisja Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielinie Pozytywnie oceniam: kompetencje wykładowcy, przyjazną, profesjonalną postawę wykładowcy, jakość materiałów szkoleniowych. Zobacz rekomendację
Świętochłowice
Szkoła Podstawowa nr 3 w Świętochłowicach Zajęcia przeprowadzone w sposób ciekawy, dostosowany do wieku i rozwoju emocjonalnego uczniów. Prowadzący angażował całą grupę młodzieży, a nie jedynie poszczególne osoby. Zobacz rekomendację
Szlichtyngowa
Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej Uczniowie zaangażowani i aktywni na zajęciach. Pan Dawid wykazał się fachowością i merytorycznym zaangażowaniem i przygotowaniem do zajęć. Zobacz rekomendację
Dobra
Gminna Komisja Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej Bardzo ciekawa prezentacja multimedialna […] Otrzymane dodatkowe materiały szkoleniowe niewątpliwie będą przydatne w dalszej działalności komisji. Pan Dawid Droździkowski […] wykazał się szeroką wiedzą z zakresu prawa o omawianej tematyce. Zobacz rekomendację
Chełm Śląski
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie Śląskim Szkolenie przeprowadzono […] w sposób rzetelny i fachowy. Zobacz rekomendację
Szklarska Poręba
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Po zajęciach dzieci pozytywnie wyrażali się na temat odbytych warsztatów. Zobacz rekomendację
Szczekociny
Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczekocinach Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, […] Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się scenki odgrywane metodą dramy. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania i potrafili nawiązać interakcje zarówno z prowadzącym zajęcia jak również z rówieśnikami. Zobacz rekomendację
Szczekociny
Społeczna Szkoła Podstawowa w Szczekocinach Warsztaty zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem, widać był profesjonalizm prowadzącego […] Dzieci były bardzo zadowolone i z przyjemnością opowiadały kolegom i nauczycielom o tych zajęciach. Zobacz rekomendację
Szczekociny
Gimnazjum w Szczekocinach Prowadzący warsztaty wykazał się ogromną wiedzą merytoryczną z zakresu omawianych tematów. Pan Dawid ma bardzo dobry, otwarty kontakt z młodzieżą […] Zobacz rekomendację
Międzybórz
Szkoła Podstawowa w Kraszowie Dzieci były zaangażowane, aktywne i otwarte na proponowane zabawy. […]Zajęcia […] były ciekawe, pomysłowe, oparte na działaniu i pracy ucznia. Z prowadzącym nawiązała się nić akceptacji i serdeczności. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Szlichtyngowa
Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach Dzięki warsztatom, dzieci poszerzyły swoją wiedzę oraz miały możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i obawami z prowadzącym. Zobacz rekomendację
Zakrzewo
Przedszkole w Starej Wiśniewce Zajęcia bardzo ciekawe – dzieci […] Chętnie wypowiadały się na temat ulubionych zabaw, właściwie dopasowały zachowania pozytywne i negatywne.[..]Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej. Na uwagę zasługują właściwie dobrane środki i modulacja głosu prowadzącego. Zobacz rekomendację
Zdzieszowice
Szkoła Podstawowa w Żyrowej Aktywizujące formy warsztatowe zastosowane przez prowadzącego zajęcia sprzyjały swobodnym i logicznym wypowiedziom uczniów, bogaceniu ich zasobu leksykalnego […] uświadomiły uczniom i pozwoliły im nazwać emocje towarzyszące agresji, jak i jej skutki. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Wschowa
Szkoła Podstawowa w Lginiu Aktywne metody pracy zastosowane przez p. Dawida pozwoliły uczniom na 100% zaangażować się do udziału w warsztatach. Treści przekazane przez prowadzącego były czytelne dla uczniów i zrozumiałe. Zobacz rekomendację
Brzostek
Szkoła Podstawowa w Januszkowicach Zajęcia […] odbyły się z zastosowaniem aktywnych metod pracy, także zabawy. Dzieci zaangażowane chętnie współpracowały z prowadzacym. Zobacz rekomendację
Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu Zajęcia zostały przeprowadzone w bardzo interesujący sposób. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli i angażowali się w proponowane zadania. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Sośnie
Zespół Szkół w Sośniach Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy, interesujący, zachęcający do współpracy […] Zobacz rekomendację
Rzgów
Szkoła Podstawowa w Sławsku Warsztaty okazały się wyjątkowo ciekawe [..] Pozwoliły one w sposób zrozumiały i obrazowy w formie zabaw i scenek, przybliżyć dzieciom problem uzależnień oraz wskazywały sposoby ich przezwyciężenia. Zobacz rekomendację
Rzgów
Szkoła Podstawowa w Rzgowie Grupy bawiły i pracowały dzięki grom i różnym ćwiczeniom psychologicznym. Zastosował wybrane metody i techniki aktywizujące oraz metody integracyjne, dzięki którym [..] przekazał problem różnych uzależnień w bardzo interesujący sposób, jasno, zrozumiale i obrazowo oraz właściwie do wieku grupy. Zobacz rekomendację
Świątniki Górne
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach Warsztaty przeprowadzone były w sposób ciekawy i bardzo sprawny. Podczas zajęć uczniowie byli bardzo aktywni i zaciekawieni. Zobacz rekomendację
Puszczykowo
Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie Warsztaty zostały przeprowadzone z dużym zaangażowaniem, prowadzący wykazał się profesjonalizmem w nawiązywaniu kontaktu z uczniami oraz naturalnością i lekkością w sposobie prowadzenia zajęć. Zobacz rekomendację
Radłów
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach Zajęcia warsztatowe przeprowadzone profesjonalnie z zastosowaniem podstawowych zasad dydaktyki i pedagogiki. Zobacz rekomendację
Opalenica
Szkoła Podstawowa w Porażynie Podczas zajęć wykorzystano interesujące ćwiczenia aktywizujące (m.in. gry edukacyjne, zagadki), które pobudziły wyobraźnię uczniów. Bardzo dobry kontakt prowadzącego z dziećmi. Zobacz rekomendację
Lwówek Śląski
Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Zajęcia prowadzone w sposób interesujący, aktywizujący uczestników, skłaniające do twórczego myślenia. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Zobacz rekomendację
Płońsk
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli, którzy w czasie przerw międzylekcyjnych dochodzili do prowadzącego i zadawali dodatkowe pytania, bądź prosili o materiały na temat cyberprzemocy. Zobacz rekomendację
Pleśna
Szkoła Postawowa w Pleśnej Pan Dawid Droździkowski w ciekawy i przystępny sposób motywował dzieci do pracy. Proponowane zabawy uczyły dzieci współpracy, uważnego słuchania. Zobacz rekomendację
Pleśna
Przedszkole Publiczne w Pleśnej Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób, dzieci były zaangażowane w działania. Prowadzący potrafił wzbudzić zaciekawienie i zainteresowanie dzieci, oraz wyciszyć grupę w odpowiednich sytuacjach. Zobacz rekomendację
Lubań
Zespół szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach Prowadzący wykazał się znajomością tematu. Stosując aktywizujące metody potrafił zmotywować uczestników do wspólnego działania. Zobacz rekomendację
Rzgów
Szkoła Podstawowa w Osieczy Cel warsztatów został osiągnięty, pokazał problem różnych uzależnień w interesujący sposób, jasno, zrozumiale, poprzez zabawę oraz właściwie do wieku. Bardzo pozytywnie oceniam: kompetencje [...] przyjazną, profesjonalną postawę wykładowcy. Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, iż WARTO BYŁO [...] Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Opalenica
Gimnazjum w Opalenicy […] warsztaty zostały wysoko ocenione pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Prowadzący warsztaty wykazał się wysokim profesjonalizmem, wiedzą, komunikatywnością i umiejętnością przekazywania wiadomości w sposób bardzo przystępny dla uczniów. Zobacz rekomendację
Nowa Sól
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób ciekawy dla uczniów z wykorzystaniem różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Założone cele zostały w pełni zrealizowane. Zobacz rekomendację
Radłów
Szkoła Podstawowa w Niwce Prowadzący [..] wprowadził serdeczną i ciepłą atmosferę, czym zjednał sobie dzieci. […] Uczniowie chętnie podjęli temat, byli aktywni, osoba prowadząca była cały czas skupiona i skoncentrowana na uczniach.[…] Każde dziecko mogło się wypowiedzieć i każde pochwaliło zajęcia. Zobacz rekomendację
Niebylec
Gimnazjum w Niebylcu Uczniowie byli zachwyceni taką metodą pracy, oraz wspaniałą atmosferą i bliskimi relacjami z prowadzącym. Zobacz rekomendację
Nasielsk
Szkoła Podstawowa w Nasielsku Dzieci bardzo żywiołowo reagowały na proponowane ćwiczenia. Dobrze rozumiały cel spotkania-trafnie rozpoznawały zachowania dobre od złych i chętnie się wypowiadałaby przytaczając przykłady z życia. Zobacz rekomendację
Międzybórz
Przedszkole BAJKA w Międzyborzu Zaproponowane zabawy zaangażowały wszystkie dzieci do udziału. Postawa prowadzących bardzo pozytywna. Przekazywane treści dostosowane do możliwości dzieci. Zobacz rekomendację
Niebylec
Zespół Szkół w Lutczy Odpowiednio dobrany został zakres zagadnień [...] Zarówno uczniowie jak i rodzice bardzo dobrze ocenili jakość prowadzonych zajęć oraz ich tematykę. Zajęcia zostały przeprowadzone w ciekawej formie oraz przyjaznej atmosferze. Zobacz rekomendację
Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu Zajęcia były przemyślane a treści dostosowane do wieku uczniów. Współpraca z Centrum przebiegała sprawnie i zgodnie z umową. Zobacz rekomendację
Leżajsk
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leżajsku Atrakcyjność podniosły zastosowane środki dydaktyczne i pomoce niezbędne do przyswojenia przekazywanych treści. […] odpowiednie tempo zajęć, duża częstotliwość zmian ćwiczeń i używanie ciekawych pomocy dydaktycznych […] bezpośredniość, takt i serdeczność w kontaktach interpersonalnych z uczniami i nauczycielami. Zobacz rekomendację
Niebylec
Zespół Szkół w Konieczkowej Prowadzący zajęcia profilaktyczne Pan Dawid Droździkowski w sposób niezwykle obrazowy i twórczy, a przede wszystkim profesjonalny przedstawił problem zagrożeń wpływających ze zbyt długiego korzystania z komputera. Łatwo nawiązuje kontakty z uczniami, co sprawiło, że zajęcia były bardzo atrakcyjne a uczniowie zadowoleni. Zobacz rekomendację
Komorniki
Szkoła Podstawowa w Komornikach Złość da Ci w kość. Agresja i przemoc. Warsztatowa forma spotkań umożliwiła uczniom aktywny udział w dyskusji na temat omawianego zagadnienia. Stosowane podczas zajęć metody aktywizujące przyczyniły się do bardziej efektywnej i ciekawej pracy uczniów na lekcji. Zobacz rekomendację
Niebylec
Szkoła Podstawowa w Jaworniku Zajęcia warsztatowe w ciekawy sposób uświadamiają uczniom jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i unikać konfliktów z rówieśnikami. Najbardziej trafiały do wyobraźni uczniów odgrywane scenki i zabawy ruchowe nawiązujące do typowych sytuacji życiowych. Zobacz rekomendację
Janowice Wielkie
Zespół Szkół w Janowicach Wielkich Warsztaty były prowadzone profesjonalnie, dostarczyły uczniom ciekawej wiedzy. Uczniowie byli bardzo zaangażowani. Wykorzystano formy pracy, dzięki którym uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Istebna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej Uczniowie zostali zapoznani z prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zachować agresywnych, poznali metody radzenia sobie ze złością, oraz nazywania własnych emocji. Zajęcia prowadzone w bardzo ciekawy sposób, uczniowie wykazali zadowolenie z przeprowadzonych zajęć. Zobacz rekomendację
Niebylec
Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej Zajęcia prowadzone profesjonalnie, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów. Prowadzący umie nawiązać kontakt z uczniami, mówi jasno, zrozumiale, obrazuje omawiane problemy ćwiczeniami, które młodzi ludzie zapamiętają i wyciągną z nich właściwe wnioski. Zobacz rekomendację
Rzgów
Szkoła Podstawowa w Grabienicach Szkolenie okazało się bardzo interesujące, prowadzone w ciekawy sposób, który pobudzał uczniów do myślenia i twórczej aktywności. Warsztaty pobudzały wyobraźnię dzieci i pozwalały wysuwać właściwe wnioski. Zobacz rekomendację
Niegosławice
Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach Tematem szkolenia były emocje, zachowania, techniki zapamiętywania, sposoby i warunki uczenia się współpraca oraz współzawodnictwo. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przejawiali zainteresowanie oraz nawiązali dobry kontakt z prowadzącym i rówieśnikami. Zobacz rekomendację
Szczekociny
Zespół Szkół w Goleniowach Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach połączonych z zabawą i grą. […] zostały zrealizowane również zagadnienia z zakresu przemocy fizycznej i psychicznej u dzieci. Zobacz rekomendację
Niebylec
Szkoła Podstawowa w Bliziance Dzieci aktywnie włączyły się w tok zajęć, chętnie zadawały pytania prowadzącemu. Problematyka warsztatów oraz sposób przekazywania wiadomości dostosowany został do możliwości intelektualno-percepcyjnych uczniów. Szkolenie pozwoliło zrozumieć rodzicom swoją rolę w procesie uświadamiania dzieciom konsekwencji uzależnień. [...] Zajęcia zostały dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, prowadzone były w sposób interesujący. Zobacz rekomendację Zobacz rekomendację
Gizałki
Zespół Szkół w Gizałkach Uczniowie czuli się swobodnie, odgrywali scenki, czynnie uczestniczyli w zajęciach, które były dla nich bardzo pouczające, skłoniły do refleksji i wyciągnięcia wniosków. Gimnazjaliści stwierdzili, że spotkania prowadzone były w zrozumiałej i bardzo ciekawej formie, zrobiły na nich duże wrażenie, były przydatne, poszerzyły ich wiedzę i nauczyły, że sięganie po używki to nie oznaka dorosłości ale początek wielu problemów […] Zobacz rekomendację Zobacz rekomendacje
Nasielsk
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie Zajęcia prowadzone bardzo profesjonalnie w sposób ciekawy i przyciągający uwagę uczniów, którzy bardzo chętnie z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział we wszystkich ćwiczeniach. Zobacz rekomendację
Ciasna
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Uczniowie […] zadawali pytania, dyskutowali, wymieniali się spostrzeżeniami. Zajęcia prowadzone były rzetelnie w sposób bardzo profesjonalny. Zobacz rekomendację
Komorniki – warsztaty profilaktyczne
Szkoła podstawowa w Chomęcicach   Zajęcia [...] wzbudzały zainteresowanie uczestników. Dzieci brały czynny udział w warsztatach [...] wyniosły z nich informacje o sposobach radzenia sobie z agresją i przemocą. Zobacz rekomendację
Radłów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupicach Radłowskich  Zajęcia prowadzone bardzo ciekawie, dzieci aktywnie uczestniczyły w grach, zabawach, w których dowiedziały się o zgubnym wpływie stosowania takich używek, jak papierosy bądź alkohol. Zobacz rekomendację
Gizałki
Zespół Szkół w Białobłotach Bardzo ciekawa forma prowadzenia szkolenia dla uczniów […] szkolenie w sposób bardzo komunikatywny i żywy opisywało stan emocjonalny człowieka. Zobacz rekomendację
Będzin
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie Na szczególną uwagę zasługuje trener [...] który dzięki swojemu zaangażowaniu, potrafi zachęcić słuchaczy do współpracy oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Profesjonalne podejście zamieniło szkolenie w ciekawe spotkanie. Zobacz rekomendację

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*