Wszystko co chcielibyście…

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Tematyka: Warsztat na temat seksualności człowieka dla starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych.
Forma: Warsztat
Czas trwania: 90 minut

Propozycja warsztatowa będąca próbą skompensowania braków w szalenie ważnym – a często ignorowanym przez dorosłych – obszarze edukacji seksualnej dorastających dzieci. Jest to jednocześnie odpowiedź Centrum na masowo zgłaszane naszym trenerom zapotrzebowanie na tego typu zajęcia ze strony samych zainteresowanych. Wydają się one być szczególnie przydatne w sytuacji, gdy szkolne lekcje wychowania do życia w rodzinie są niedostępne lub niewłaściwie prowadzone, rodzice unikają tematu, a najważniejszym źródłem informacji na temat seksu stają się media.

Prowadzone przez psychologa warsztaty bazują na pracy grupowej, analizie przypadków, a także technikach dramowych. Wśród poruszanych tematów znajdują się, między innymi, takie zagadnienia, jak inicjacja seksualna, płeć biologiczna i kulturowa czy antykoncepcja. Celem tych zajęć jest przekazywanie w sposób przystępny i atrakcyjny zintegrowanej wiedzy na temat seksualności człowieka, która opiera się zarówno na solidnych podstawach naukowych, jak też etycznych. Jesteśmy przekonani, że takie podejście pomoże młodym ludziom lepiej radzić sobie z zagrożeniami w postaci ryzykownych kontaktów seksualnych, wykorzystywania czy pornografii.