Międzybórz

Przedszkole BAJKA w Międzyborzu – warsztaty profilaktyczne przedszkole

Zaproponowane zabawy zaangażowały wszystkie dzieci do udziału. Postawa prowadzących bardzo pozytywna. Przekazywane treści dostosowane do możliwości dzieci.

Zobacz rekomendację