Adam Bojakowski

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka) oraz Akademii Trenerów Marschall Polska. Moderator, trener, facylitator, badacz, konsultant. Od dwudziestu lat zajmuje się pracą z grupami. Najpierw w badaniach rynku, następnie w badaniach społecznych, głównie w obszarze rynku pracy i szeroko rozumianej edukacji. Równolegle zdobywał doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej pracując jako instruktor terapii zajęciowej oraz psycholog-terapeuta w szpitalach psychiatrycznych na oddziałach dla dzieci i młodzieży.

Adam posiada wieloletnie doświadczenie w pracy warsztatowej zarówno z młodzieżą jak i rodzicami/ dorosłymi. Specjalizuje się w obszarach: komunikacji i budowania relacji, systemu edukacji, rynku pracy oraz problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W pracy – niezależnie czy badawczej czy trenerskiej – przyświeca mu nieustająca ciekawość i chęć zrozumienia drugiego człowieka, jego sposobu myślenia, postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Dzięki temu nawet szkoląc stara się bazować na potencjałach uczestników, tak by nowa wiedza i umiejętności były powiązywane z już posiadanymi i wykorzystywanymi.

Prywatnie mąż i ojciec. W wolnych chwilach pogłębia umiejętności komunikacyjne w zakresie porozumiewania międzygatunkowego hobbystycznie zajmując się zoopsychologią. Realizator programów rekomendowanych.