Aleksandra Hofman

Psycholog, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie uzyskiwania certyfikatu PARPA. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, leków, narkotyków i hazardu, jak też z osobami współuzależnionymi  prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. Tematyka uzależnień jest jej pasją dlatego stale dąży do poszerzania swoich kompetencji. Od kilku lat jest zaangażowana w pracę fundacji pomagającej kobietom uzależnionym od alkoholu i doświadczającym przemocy.

Ola pracowała też z osobami bezdomnymi, prowadząc szkolenia o tematyce uzależnień. Interesuje się psychologią kliniczną oraz seksuologią. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Odbyła wiele staży i praktyk w szpitalach psychiatrycznych, co pozwoliło jej na poznanie i zrozumienie zachowań człowieka i jego – czasem bardzo trudnych – problemów.

Jej mocną stroną jest otwartość i życzliwość w kontaktach interpersonalnych. Potrafi niezwykle szybko odnaleźć wspólny język z dziećmi jak i z dorosłymi, przekazując swoją wiedzę w profesjonalny i dostępny dla każdego sposób. W życiu dąży do tego by otaczać się mądrymi i myślącymi pozytywnie ludźmi. Najwięcej jednak  wymaga od samej siebie. W swoim życiu stara się ustawicznie wprowadzać zmiany dążące do osiągania coraz większej dojrzałości emocjonalnej, moralnej i społecznej.