Będzin

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie

Na szczególną uwagę zasługuje trener […] który dzięki swojemu zaangażowaniu, potrafi zachęcić słuchaczy do współpracy oraz aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. Profesjonalne podejście zamieniło szkolenie w ciekawe spotkanie.

Zobacz rekomendację