BEZ-STRES

Tematyka: radzenie sobie ze stresem
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 60/45min x 10 spotkań

Coraz większa ilość badań pokazuje zarówno rosnący poziom stresu wśród uczniów polskich szkół, jak i jego destrukcyjny wpływ na środowisko szkolne. Stres jest bowiem czynnikiem bezpośrednio odpowiedzialnym za problemy z koncentracją, pamięcią czy regulacją nastroju. W widoczny sposób przyczynia się również do występowania zachowań aspołecznych – z agresją i uzależnieniami na czele. Program ma na celu niwelowanie szkodliwych skutków stresu oraz edukację w zakresie budowania efektywnych strategii radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Dzięki uczestnictwu w nim uczniowie dowiadują się, czym jest stres, jakie są jego przyczyny, funkcje oraz konsekwencje. Zyskują też szansę przećwiczenia z trenerem kilku prostych, lecz bardzo skutecznych technik relaksacyjnych.