Bezpieczni w sieci

Tematyka: multimedia/ warsztaty profilaktyczne behawioralne
Forma zajęć: warsztat profilaktyczny / prelekcja profilaktyczna/ szkolenie
Czas trwania: 135 min./ 90 min./ 45 min.

Warsztaty profilaktyczne behawioralne. Komputer czy telefon komórkowy stały się nieodłącznymi atrybutami dzisiejszych gimnazjalistów. Każdego dnia spędzają oni wiele godzin w wirtualnej rzeczywistości, co stwarza ryzyko szeregu zagrożeń z uzależnieniami, nadużyciami seksualnymi i problemami zdrowotnymi na czele. Proponowane przez nas warsztaty mają na celu uświadomienie uczniom psychospołecznych oraz zdrowotnych konsekwencji związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem multimediów. Nie tylko omawiamy przyczyny uzależnienia od Internetu, gier komputerowych i telefonów komórkowych, ale dajemy też uczestnikom możliwość zdiagnozowania za pomocą przygotowanej przez nas ankiety stopnia swojego uzależnienia od multimediów. Zapoznajemy również młodzież z pojęciem cyberprzemocy i, na podstawie analizy konkretnych przypadków, wyjaśniamy istotę, przejawy oraz konsekwencje tego wysoce niepokojącego zjawiska.