Bolesławiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kraśniku Dolnym – warsztaty profilaktyczne agresja i przemoc

Warsztaty profilaktyczne zostały przeprowadzone w ciekawy sposób. Zaproponowane ćwiczenia świetnie zmotywowały uczniów do dalszej racy- rozmowy o uczuciach emocjach i sytuacjach, które je wywołują. Prowadząca była dobrze przygotowana do warsztatów, zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Uczniowie wykonywali powierzone zadania i angażowali się w rozmowę.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację