Bolesławiec

Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Społeczny-  Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Prowadzący szkolenie nauczycieli nawiązał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.[..] W czasie zajęć wywiązała się ciekawa dyskusja – wymiana opinii, doświadczeń. Szczególnie cenne dla uczestników było otrzymanie kompletu materiału ze szkolenia.

Zobacz rekomendację