Bolesławiec – Program rekomendowany KCPU

Szkoła Podstawowa nr 3
w Bolesławcu- Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Wysoka merytoryczność szkolenia nauczycieli. Bardzo dobry kontakt z Gronem Pedagogicznym. Przekazane treści są przydatne do prowadzenia właściwych działań profilaktycznych.

Zobacz rekomendację