Brwinów

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie- Program Rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Zajęcia przeprowadzone w sposób profesjonalny, metodami aktywnymi, bardzo dynamicznie i ciekawie. […] Realizację programu Szkolnej Interwencji Profilaktycznej oceniamy celująco.

Zobacz rekomendację