Brześć Kujawski

Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi
w Brześciu Kujawskim – Szkolenie GKRPA

[Szkolenie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych] spełniło oczekiwania […]. Polecam Centrum Działań Profilaktycznych wszystkim zainteresowanym […]

Zobacz rekomendację