BYĆ KIMŚ BYĆ SOBĄ

Tematyka: diagnoza predyspozycji zawodowych
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: od 2 godzin lekcyjnych

Kompleksowe badanie predyspozycji zawodowych młodzieży profesjonalnymi testami z pracowni Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (WKP, IZ, TZ, TO-Z, WKP) przeprowadzane pod okiem doświadczonego psychologa-doradcy zawodowego. Badanie daje unikalną szansę stworzenia szybkiego, a zarazem wielowymiarowego profilu zawodowego ucznia, na który składają się takie elementy, jak zainteresowania, kompetencje społeczne oraz cechy temperamentu. Zapoznanie się z nim umożliwi młodemu człowiekowi podejmowanie w przyszłości bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju osobistego. Odkrycie swoich mocnych i słabych stron pozwoli mu również uniknąć wielu rozczarowań i pułapek, które czyhają na osoby wybierające kierunek studiów lub zawód bez dostatecznej znajomości własnych możliwości oraz ograniczeń. W zależności od wybranego wariantu diagnoza przeprowadzona zostanie testami tradycyjnymi lub komputerowymi, a każdy z uczestników otrzyma informację zwrotną na temat uzyskanych przez siebie wyników wraz z interpretacją. Badanie może zostać przeprowadzone w trakcie jednej godziny lekcyjnej lub w ramach 90-minutowego warsztatu, podczas którego uczniowie będą mieli okazję zdobyć dodatkowe umiejętności związane z planowaniem swojej przyszłości zawodowej