Chełm Śląski

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie Śląskim – Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Szkolenie przeprowadzono […] w sposób rzetelny i fachowy.

Zobacz rekomendację