Hrubieszów

Zespół Szkół Miejskich
w Hrubieszowie

Warsztaty profilaktyczne z zakresu tolerancji przeprowadzone zostały metodami aktywnymi, dzięki którym nawiązany został bliższy kontakt prowadzącej z uczestnikami. Forma zajęć sprzyjała swobodnym i uczciwym wypowiedziom uczestników, co z kolei pozwalało na korektę błędnych informacji oraz umożliwiło głębszą refleksję odbiorcom programu.

Zobacz rekomendację