Chrząstowice Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Chrząstowicach- szkolenie dla nauczycieli uzależnienia

Program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna, szkolenie dla nauczycieli. Zajęcia bardzo ciekawe, interesujące, wyzwalające pełne zaangażowanie grupy, osoba prowadząca profesjonalnie przedstawiła informacje i wiedzę merytoryczną, odpowiedziała na zadawane pytania uczestników. Podziękowania za przeprowadzone zajęcia, które pozwolą na lepsze rozwiązywanie, poznawanie i przeprowadzanie interwencji w ewentualnych sytuacjach trudnych w szkole.

Zobacz rekomendację