Chrząstowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Dębskiej Kuźni – warsztaty profilaktyczne, szkolenie nauczycieli

[…]Rada pedagogiczna naszej szkoły miała okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat substancji psychoaktywnych i sposobów radzenia sobie z osobami uzależnionymi.[…]

Zobacz rekomendację