Ciekawość nie zawsze się opłaca

Tematyka: warsztaty profilaktyczne uzależnienia
Forma zajęć: warsztat/ prelekcja
Czas trwania: 135 min./ 90 min./ 45min.

Uczestnicy dowiadują, na czym polega i jak powstaje uzależnienie. Poznają też  negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych na ludzki organizm oraz psychikę. Prowadzący pomaga dzieciom w przyjęciu krytycznej postawy wobec używek, a także uświadamia im korzyści płynące z abstynencji. Uczniowie są również uczeni zachowań asertywnych – tak, by w odpowiednim momencie umieli przeciwstawić się presji otoczenia i powiedzieć NIE, gdy ktoś proponuje im szkodliwe substancje. Warsztaty mają na celu uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po używki nie jest przejawem dorosłości, lecz początkiem niekończących się problemów we wszystkich ważnych dla nich sferach życia.