Cukierki program profilaktyczny

Opis programu

Program profilaktyczny „Cukierki” został stworzony z myślą o dzieciach przedszkolnych oraz uczniach nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej, wykorzystując inspirację z bajki profilaktycznej Agnieszki Grzelak o nazwie „Cukierki”. Podczas zajęć uczestnicy programu będą nabywać podstawowe informacje dotyczące substancji uzależniających oraz związanych z nimi zagrożeń. Dodatkowo, kładziony będzie nacisk na rozwój zdolności do zachowania dystansu wobec osób obcych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Program skupia się również na zapobieganiu zachowaniom agresywnym poprzez promowanie współpracy.

Sposób realizacji

Program realizowany jest w wersji 2 godzinnej, 3 godzinnej oraz 6 godzinnej, w zależności od potrzeb.

Adresatami programu są uczniowie „zerówek” oraz I-III szkół podstawowych, od 10 do 25 osób (jedna klasa).

Cele programu profilaktycznego Cukierki obejmują:

 1. Przekazanie dzieciom podstawowych informacji na temat substancji uzależniających i związanych z nimi zagrożeń.
 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych oraz cudzych uczuć.
 3. Stymulowanie samodzielnej i kreatywnej myśli.
 4. Wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie oraz samopoczucia.
 5. Nauczanie współpracy jako środka zapobiegającego zachowaniom agresywnym.
 6. Kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach interpersonalnych.
 7. Edukacja w zakresie postaw asertywnych wobec osób obcych.
 8. Promowanie postawy szacunku i zaufania wobec kadry pedagogicznej oraz innych osób w szkole, które mogą służyć wsparciem w trudnych sytuacjach.
 

Metody pracy w trakcie programu:

 1. Czytanie bajki, z podziałem uczestników na role.
 2. Wykonywanie prac plastycznych.
 3. Omawianie i opisywanie ilustracji związanych z zajęciami
 4. Burze mózgów, angażujące uczestników w zajęcia.
 5. Scenki dotyczące idei programu.
 6. Realizacja zadań w grupach, sprzyjająca budowaniu współpracy i komunikacji między uczestnikami.

Skontaktuj się z nami!

Zainteresował Cię program profilaktyczny Cukierki? A może szukasz czegoś jeszcze?

Zadzwoń pod numer 12 251 61 04, aby uzyskać więcej informacji lub wyślij maila na biuro@cdp-szkolenia.pl.