Czysty umysł

Tematyka:u szkolenie uzależnienia
Forma zajęć: szkolenie dla rodziców
Czas trwania: 60 min.
Ilość uczestników: do 50 osób

Jednym z największych zagrożeń dla współczesnego człowieka stały się uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ze względu na łatwy dostęp, a także presję społeczną, młodzi ludzie stanowią grupę wysoce narażoną na kontakt z tego typu środkami. Do tego dochodzi jeszcze odwieczna pokusa spróbowania zakazanego owocu. Dlatego też dzieci często sięgają po niebezpieczne używki kompletnie lekceważąc informacje o negatywnych konsekwencjach dla własnego zdrowia. Rola rodzica w procesie uświadamiania dzieciom tych konsekwencji jest trudna do przecenienia. Celem proponowanego szkolenia jest więc wyposażenie go w wiedzę i umiejętności pozwalające skuteczniej to zadanie realizować.

Na zajęciach prezentowane są sposoby rozpoznawania, czy dziecko ma kontakt z substancjami psychoaktywnymi, a jeśli tak, to z jakimi. Przedstawione zostają też rodzaje interwencji, jakie można podjąć w wypadku zaobserwowania niepokojących zachowań u swoich dzieci. Rodzice dowiedzą się również, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, by przekazywane przez nich informacje zostały dobrze odebrane. W tym celu przyda się obalenie kilku mitów i przedstawienie naukowych faktów dotyczących mechanizmów uzależnienia –tak, aby rodzicom podczas takiej rozmowy nie zabrakło rzeczowych argumentów.