Darmowe realizacje „Debat” i „Cukierków” w Toruniu

Od października w Toruńskich szkołach podstawowych ruszają zapisy do realizacji warsztatów profilaktycznych: “Programu profilaktycznego debata” oraz programu “Cukierki”. Działania te odpowiadają na rosnącą potrzebę profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Szkoły Podstawowe mogą zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w zajęciach po otrzymaniu telefonu od wykonawcy, a także samodzielnie poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z wykonawcą. Realizacja warsztatów jest całkowicie darmowa, dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. Przeprowadzeniem zadania zajmie się Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych. 

“Debata” jest programem profilaktycznym który skupia się na motywowaniu do abstynencji poprzez wzmacnianie czynników chroniących: kontaktu z dorosłym mentorem, który propaguje postawy pro abstynenckie, pokazaniu szkoły jako miejsca rozwijającego zdrowy tryb życia, niszczeniu stereotypów związanych z spożywaniem alkoholu, rozwijaniu moralnych aspektów trzeźwości. Przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII. Program ten jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Z kolei “Cukierki” to program dla uczniów klas 0 oraz I-IV szkoły podstawowej. Skupia się na budowaniu kompetencji emocjonalnych u dzieci oraz profilaktyce uzależnień poprzez wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny, a także rozwijanie umiejętności zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi. Zajęcia uczą także, że współpraca może być formą zapobiegającą zachowaniom agresywnym. Scenki i praktyczne ćwiczenia kształtują umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi oraz poprzez trening zachowań asertywnych względem osób nieznajomych. Rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły zwiększa bezpieczeństwo dzieci. Ostatnim elementem zajęć jest przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.