Dawid Droździkowski

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Psycholog, trener, profilaktyk i socjoterapeuta. Absolwent studiów z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył kurs trenerski na poziomie zaawansowanym, dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, roczny kurs doszkalający w zakresie socjoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków, kurs Dialogu Motywującego, a także szereg pomniejszych szkoleń i treningów. Brał udział – zarówno czynny, jak i bierny – w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie nabywa uprawnienia z zakresu psychoterapii dorosłych w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W latach 2015-2018 pracował jako członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wadowicach, a zarazem Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jest współtwórcą i partnerem zarządzającym w Centrum Działań Profilaktycznych, a także założycielem i prezesem Fundacji CDP. Posiada uprawnienia do realizacji 5 programów znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, a także certyfikat specjalisty PARPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Realizuje szkolenia eksperckie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców napojów alkoholowych.  W 2018 roku nabył również uprawnienia do rekomendowanego przez KBPN programu szkoleniowego dla przedstawicieli JSM pn. Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd.

Dawid jest doświadczonym twórcą i realizatorem licznych projektów szkoleniowych i badawczych
w obszarze profilaktyki uzależnień ( w tym behawioralnych) i przemocy. Znajdują się wśród nich m. in. warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenia nauczycieli i rodziców, szkolenia członków komisji alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych, sprzedawców napojów alkoholowych, diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz gminne programy profilaktycznych. Jego łączne doświadczenie szkoleniowe w obszarze profilaktyki i umiejętności psychospołecznych obejmuje przeszło 11 lat oraz kilkanaście tysięcy zrealizowanych godzin warsztatowych.

Kiedy nie szkoli, często łapie za aparat i poszukuje nowych miejsc, gdzie mógłby go wykorzystać. Lubi rodzimą literaturę, europejskie kino i muzykę świata. Ciekawią go rozmowy na każdy temat z mniej lub bardziej przypadkowymi ludźmi spotykanymi na swojej drodze. Jego entuzjazm bywa zaraźliwy, a poczucie humoru potrafi rozładować nawet najbardziej napiętą atmosferę. Potrzebną do działania siłę czerpie nie tylko ze sfery ducha, ale i ciała. Stąd też zamiłowanie do sztuk walki, narciarstwa czy trekkingu, a także liczne flirty z innymi aktywnościami fizycznymi. Różnorodność tych inspiracji nie wydaje się stanowić dla Dawida problemu, ponieważ wyznaje on zasadę, że do mądrości prowadzi wiele dróg… i chyba nie chce pozwolić, by któraś z nich zarosła trawą.