Dawid Droździkowski

Psycholog, trener, profilaktyk i socjoterapeuta.

Absolwent studiów magisterskich z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończył kurs trenerski na poziomie zaawansowanym w Laboratorium Arkanów Biznesu, dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży KCP, roczny kurs doszkalający w zakresie socjoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków, kurs Dialogu Motywującego. Brał również udział – zarówno czynny, jak i bierny – w wielu szkoleniach
i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie nabywa uprawnienia z zakresu psychoterapii dorosłych w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W latach 2015-2018 pracował jako członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach, a zarazem Pełnomocnik Burmistrza Wadowic ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Współtwórca i partner zarządzający Centrum Działań Profilaktycznych, a także założyciel i prezes Fundacji CDP.

Realizator i koordynator licznych projektów szkoleniowych i badawczych w obszarze profilaktyk uzależnień i przemocy (warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenia nauczycieli i rodziców, członków komisji alkoholowych, zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz gminne programy profilaktyczne).  Łączna liczba przepracowanych godzin szkoleniowych w obszarze profilaktyki oscyluje w granicach 5000.

Posiada uprawnienia do realizacji 6 programów znajdujących się w bazie programów rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBPN i IPIN, a także certyfikat specjalisty KCPU (dawniej PARPA)
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. W 2018 roku nabył również uprawnienia do rekomendowanego przez KBPN programu szkoleniowego dla przedstawicieli JSM pn. Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd