Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób adekwatny i jasny do wymagań i potrzeb członków Komisji. […] Szkolenie to można polecić innym gminom, ze względu na zakres szkolenia jak również profesjonalizm i przekazywaną wiedzę szkolącego.

Zobacz rekomendację