Dobra

Gminna Komisja Ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej

Szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo ciekawa prezentacja multimedialna […] Otrzymane dodatkowe materiały szkoleniowe niewątpliwie będą przydatne w dalszej działalności komisji. Pan Dawid Droździkowski […] wykazał się szeroką wiedzą z zakresu prawa o omawianej tematyce. Szkolenie GKRPA.

Zobacz rekomendację