Koniusza

Szkoła Podstawowa
w Rzędowicach – warsztaty profilaktyczne dotyczące szybkiego uczenia się.

Warsztaty profilaktyczne prowadzone w sposób bardzo kreatywny, zrozumiały i bardzo kontaktowy. Prowadzący potrafił zaangażować młodzież/dzieci do wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczenia przeprowadzone w sposób fachowy i z dużym zaangażowaniem prowadzącego i dzieci.

Zobacz rekomendację