Dominika Adamczyk - realizatorka programu "Poruszające Bajki o Emocjach"

Psycholożka, trenerka, profilaktyk. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania naukowe to m.in psychologia dzieci i młodzieży oraz psychologia osobowości. Koncentruje się na wpływie rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka. W przyszłości chciałaby pracować jako psychoterapeuta w nurcie systemowym. 

Realizatorka licznych projektów szkoleniowych w obszarze profilaktyki uzależnień (warsztaty profilaktyczne dla uczniów, szkolenia nauczycieli i rodziców) a także realizatorka programu rekomendowanego przez KCPU „Poruszające bajki o emocjach” dla najmłodszych od 4 r.ż warsztaty na rodziców i nauczycieli.