Rekomendowany Program Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie”

Rekomendowany Program Domowi Detektywi „Jaś i Małgosia na tropie” ma na celu przede wszystkim opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków. Program znajduje się w bazie europejskich programów rekomendowanych EDDRA oraz banku programów rekomendowanych przez PARPA, ORE, KBPN oraz IPiN. Posiada najwyższy, bo aż III stopień rekomendacji, co niewątpliwie świadczy o jego wysokiej skuteczności. Bezpośrednimi odbiorcami programu są uczniowie kl. IV lub kl. V szkół podstawowych i ich rodzice. Program posiada stosunkowo krótki czas realizacji, gdyż trwa od 6 do 10 tygodni. Treści profilaktyczne podawane są w formie zabawy, komiksów, zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami. W sposób konstruktywny angażuje rodziców, którzy traktowani są jako partnerzy działań. Treści programu są zgodne z podstawa programową kształcenia ogólnego dla klas IV-V SP oraz ogólnymi założeniami prowadzenia działań profilaktycznych na terenie szkół. Realizacja programu: Realizatorami są nauczyciele-wychowawcy klas oraz szkolni koordynatorzy programu (np. pedagodzy, psychologowie lub koordynatorzy szkolnych programów profilaktycznych). Realizacja programu trwa od 6 do 10 tygodni i odbywa się równolegle w szkole i w domach uczniów. W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli Domowi Detektywi zapraszamy do kontaktu telefonicznego 12-251-61-04.