Dragacz

Gimnazjum w Michalu – profilaktyka uzależnień

Ciekawa forma warsztatów profilaktycznych, prowadzący miał dobry kontakt z uczestnikami. Wysoki poziom przygotowania merytorycznego oraz wysoka kultura osobista.

Zobacz rekomendację