Dydnia

Szkoła Podstawowa w Grabówce – warsztaty profilaktyczne

Tematyka warsztatów profilaktycznych bardzo zainteresowała uczniów […]. Prowadzący umiejętnie poprzez różne formy ćwiczeniowe nawiązywał kontakt z uczestnikami starając się włączyć całą grupę do aktywnej współpracy.

Zobacz rekomendację