DZIECI W SIECI

Tematyka: internet i cyberprzemoc
Forma zajęć: szkolenie
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

Szkolenie dla rodziców Dzieci w Sieci. 

Szkolenia dla rodziców na temat cyberprzemocy są niezwykle istotne w dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie coraz młodsze dzieci korzystają z internetu i mediów społecznościowych. Szkolenie „Dzieci w Sieci” ma na celu wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na różne formy cyberprzemocy, które mogą dotykać ich dzieci.

Ciężko wyobrazić sobie życie we współczesnym świecie bez Internetu. Przez wielu ludzi został on wręcz okrzyknięty najważniejszym wynalazkiem w historii ludzkości i czynnikiem, który w największym stopniu przyczynił się do przyspieszenia rozwoju naszego gatunku. Niestety jako medium, które w tak krótkim czasie tak silnie zmieniło nasze życie, wniosło do niego również wiele nieznanych wcześniej zagrożeń. Podczas szkolenia poruszane są takie zagadnienia, jak anonimowość w sieci, cyberprzemoc czy grooming. Przedstawione zostają również charakterystyki typowych obszarów, w których te i inne zagrożenia występują. Jest więc mowa o komunikatorach internetowych, czatach, portalach społecznościowych i randkowych, a także stronach z treściami pornograficznymi. Szczególna uwaga zostaje też poświęcona uzależnieniu od Internetu i gier komputerowych. Rodzice są informowani o konieczności uczulania swoich dzieci na zwracanie przez nie uwagi na informacje, które zamieszczają w sieci, a które mogą być wykorzystane przez inne osoby w złych celach. Nieodłącznym elementem zajęć jest prezentacja sposobów chronienia dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami Internetu oraz rodzajów interwencji w wypadku rozpoznania już istniejących problemów.

Szkolenie dla rodziców na temat cyberprzemocy są niezwykle istotne w dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie dzieci coraz częściej korzystają z internetu i mediów społecznościowych. Takie szkolenia mają przedeszystkim na celu wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na różne formy zagrożeń, które mogą dotykać ich dzieci. Poniżej kilka kluczowych elementów, które są częścią naszego szkolenia:

  1. Zrozumienie cyberprzemocy: Szkolenie zaczyna się  się od omówienia różnych form cyberprzemocy, takich jak zastraszanie online, hejtowanie, wyzywanie, wykluczanie z grupy, rozpowszechnianie nieprzyjemnych zdjęć lub informacji, oraz prześladowanie poprzez media społecznościowe.

  2. Rozpoznawanie znaków cyberprzemocy: Rodzice uczą się rozpoznawać znaki, które mogą wskazywać na to, że ich dziecko jest ofiarą cyberprzemocy. Mogą to być zmiany w zachowaniu dziecka, spadek samooceny, trudności w szkole, czy unikanie korzystania z urządzeń elektronicznych.

  3. Bezpieczeństwo online: Szkolenie będzie obejmować omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa online, takich jak ograniczanie udostępniania danych osobowych, korzystanie z silnych haseł, ustawianie prywatności na mediach społecznościowych, oraz unikanie kontaktu z nieznajomymi online.

  4. Komunikacja z dziećmi: Rodzice uczą się, jak prowadzić otwartą komunikację z dziećmi na temat ich doświadczeń online.

  5. Zachowanie dowodów: Rodzice na szkoleniu będą instruowani, jak postępować w przypadku, gdy ich dziecko stanie się ofiarą cyberprzemocy. Ważne jest zachowanie dowodów takich jak screenshoty, wiadomości czy zdjęcia, które mogą być przydatne w dalszym postępowaniu.

  6. Wsparcie emocjonalne: Szkolenie będzie zawierać także zawierać informacje na temat świadczenia wsparcia emocjonalnego dla dzieci, które padły ofiarą cyberprzemocy. Rodzice uczą się, jak być wspierającym i empatycznym wsparciem dla swoich dzieci w trudnych sytuacjach.

Dobre wychowanie dzieca w dzisiejszych czasach to bardzo trudne wyzwanie przed, którym stają rodzice. Zarówno oni jak i ich dzieci napotykają wiele różnych wyzwań. Dzieci często stają się ofiarami cyberprzemocy poza wiedzą swoich rodziców, którzy bardzo często o zaistniałej sytuacji dowiadują się jako jedni z ostatnich,  

Z każdym rokiem nasze życie coraz bardziej przenosi się do środowiska wirtualnego. Podstawową funkcją rodzica jest zapewnienie dziecku bezpiecznego i opiekuńczego środowiska dlatego poprzez świadome i odpowiedzialne pełnienie swojej roli, rodzice mają ogromny wpływ na życie i rozwój swoich dzieci.