PORUSZAJĄCE BAJKI O EMOCJACH

Tematyka: rozumienie i wyrażanie emocji
Forma zajęć: warsztat /drama
Czas trwania: 60/45min x 10 spotkań

Poruszające Bajki o Emocjach to chwytające za serce przedstawienia, w których dzieci stają się bohaterami. To nie tylko praktyczny trening budowania relacji, ale także nauka rozpoznawania i zarządzania emocjami. Jednak nauka nie kończy się wraz z warsztatem. Każdego dnia możesz z niej korzystać przypominając sobie postacie z bajek i pokazując jak sobie poradzić z sytuacją konfliktową. Bajki opowiadają o wielu emocjach: zazdrości, smutku, złości, rozczarowaniu, strachu, frustracji, radości oraz dumie. Program ma na celu wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:

– radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,

– komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć,

– nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.

Celem programu jest zatem wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. Tak ukształtowane i wzmocnione na wczesnych etapach życia umiejętności emocjonalne mogą przyczynić się do dobrostanu psychicznego, lepszego rozumienia siebie i lepszego budowania relacji z innymi ludźmi. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zachowań problemowych i ryzykownych.


Poruszające bajki o emocjach