Ewa Baron

Psycholog, trener, doradca finansowy. Absolwentka psychologii stosowanej oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła moduł specjalizacyjny z psychologii sądowej oraz zarządzania organizacją. Przeprowadziła badania międzykulturowe dotyczące uwarunkowań agresji w postawach rodzicielskich. Ukończyła Trenera Sukcesu – szkolenia rozwijające kompetencje trenerskie oraz Akademię Doradcy. Jest także licencjonowanym pilotem wycieczek i doświadczonym rezydentem biur podróży. Jako psycholog przeprowadziła ponad 600 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty.

Swoją przygodę ze szkoleniami rozpoczęła w 2012 roku. Od tego czasu nieustannie doskonali swoje umiejętności, nie tylko poprzez doświadczenie, ale przede wszystkim biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Swój warsztat trenerski opiera na „Modelu uczenia się przez doświadczenie”, którego autorem jest David A. Kolb. Prowadzone przez Ewę zajęcia są dynamiczne, odbywają się głównie w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini wykładów oraz burzy mózgów. Elastycznie podchodzi do prowadzenia warsztatów w każdej grupie wiekowej – modyfikując zarówno treść jak i formę przekazu w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. Jest realizatorem programu rekomendowanego Szkolna Interwencja Profilaktyczna.