FAKE NEWS – PRAWDA CZY FAŁSZ?

Tematyka: pseudoinformacje w mediach
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Przesyt informacji w mediach sprawia, że dzieciom trudno jest oddzielić prawdziwe informacje od fałszywych. Fake newsy to wiadomości lub propaganda oparte na dezinformacji, celowej bądź nie. Celem warsztatów jest przede wszystkim wzmocnić dzieci w obszarze edukacji medialnej. Dowiedzą się także po czym poznać fake newsy, jakie mają cechy, skutki opierania swojej wiedzy na nich, a także potencjalne motywacje nadawców nieprawdziwych treści. Nauczą się badać rzetelność informacji, a także którzy twórcy i media są niewiarygodni. Uczniowie zostaną zachęceni do pracy nad postawą zdrowego sceptyzmu względem treści, które spotykają w mediach, oraz nie poszerzania grona odbiorców sensacyjnych treści i uświadamiania innych.