FAS – CZYM JEST?

Tematyka: FAS
Forma zajęć: szkolenie
Czas trwania: od 1 godziny lekcyjnej

FAS czyli alkoholowy zespół płodowy to powszechny zespół niepełnosprawności. Co roku 900 dzieci rodzi się z pełnoobjawowym zespołem, a nawet 9000 diagnozuje się z FASD. Szkolenie ma na celu przede wszystkim przekazanie rzetelnych informacji na temat choroby i zaznajomienie uczniów z przyczynami jej powstawania. Jest to nie tylko wykład ale i aktywny warsztat. Prelekcja obejmuje tematy: charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego (FAS); fakty i mity na temat FAS – praca indywidualna + burza mózgów; wpływ alkoholu na rozwój płodu, w szczególności rozwój mózgu; zaburzenia związane z FAS; funkcjonowanie z chorobą ; FAS – film edukacyjny; omówienie materiału filmowego – dyskusja; socjologia występowania FAS; alkohol a płeć. W części warsztatowej: spędzanie czasu bez alkoholu – zajęcia alternatywne; przyczyny spożywania alkoholu wśród młodzieży; czynniki ryzyka nadużywania alkoholu; czynniki chroniące od nadużywania alkoholu; metaplan tworzony przez uczniów.