Gdów

Gimnazjum w Gdowie – program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

[…] Prowadzący zajęcia wykazał się dużą wiedzą z dziedziny neuropsychologii oraz będącej głównym tematem szkolenia dziedziny środków odurzających […]. Efektem merytorycznego przygotowania szkolenia oraz sposobu jego prowadzenia był fakt spontanicznego zapisania się grupy czternastu osób na dalszy etap dwudniowych zajęć warsztatowych.

Zobacz rekomendację