Gdów

Gimnazjum w Gdowie – młodzież, a cyberprzemoc warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne prowadzone były z pełnym profesjonalizmem. Prowadzący był do spotkania z uczniami przygotowany; miał bardzo dobry bezpośredni kontakt z nimi. Aktywność uczniów, chęć podejmowania przez nich działań świadczyły o ich zaangażowaniu […]

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację