Gizałki

demo-attachment-1663-background-3
demo-attachment-1664-blue_background-1

Zespół Szkół w Gizałkach

Uczniowie czuli się swobodnie, odgrywali scenki, czynnie uczestniczyli w zajęciach, które były dla nich bardzo pouczające, skłoniły do refleksji i wyciągnięcia wniosków. Gimnazjaliści stwierdzili, że spotkania prowadzone były w zrozumiałej i bardzo ciekawej formie, zrobiły na nich duże wrażenie, były przydatne, poszerzyły ich wiedzę i nauczyły, że sięganie po używki to nie oznaka dorosłości ale początek wielu problemów […]

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendacje