Męcinka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

W sposób wyczerpujący przedstawiona została tematyka z zakresu problemów praktycznych, metod ewentualnych rozwiązań, jak również w sposób przystępny przedstawiono zakres wiedzy prawa […]

Zobacz rekomendację