Gorzów Wielkopolski szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 4S

Gorzów Wielkopolski
[…]Firma w ramach umowy przeprowadziła audyt w punktach sprzedaży napojów alkoholowych z udziałem tajemniczego klienta, a następnie szkolenie sprzedawców dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu nieletnim, po którym ponowiono audyt. Końcowym etapem współpracy było sporządzenie raportu z wyników przeprowadzonego szkolenia. Firma prawidłowo wywiązała się z realizacji zawartej z Miastem umowy.   Zobacz rekomendację