Grodków

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Grodkowie- Program rekomendowany Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Jedno z lepszych szkoleń nauczycieli, duża wartość merytoryczna przeprowadzonego szkolenia. Prowadzący doskonale przygotowany do realizacji tego typu zajęć. Posiada dużą wiedzę i potrafi zaciekawić słuchaczy, jest komunikatywny, łatwo nawiązujący kontakt z grupą. Dobra prezentacja dotycząca tematu. Posługuje się trafnym i precyzyjnym językiem, co pozwala na rozumienie terminologii i tematu. Problemy teoretyczne popiera przykładami z życia codziennego i nie tylko.

Zobacz rekomendację