Gromadka

Zespół Szkół w Gromadce – realizacja programu rekomendowanego Domowi Detektywi

Odbyte szkolenie z programu Domowi Detektywi odbyło się zgodnie z harmonogramem. […]Bardzo dobrze oceniamy przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Wyróżnić należy bogatą wiedzę merytoryczną jak też doświadczenie zawodowe trenera, którym chętnie dzielił się z uczestnikami[…] Zamierzamy w przyszłości ponownie skorzystać z Państwa usług.

Zobacz rekomendację
Zobacz rekomendację