Imielin

Gminna Komisja Ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielinie

Szkolenie GKRPA. Pozytywnie oceniam: kompetencje wykładowcy, przyjazną, profesjonalną postawę wykładowcy, jakość materiałów szkoleniowych.

Zobacz rekomendację