IMPACT

Tematyka: bezpieczeństwo i agresja w sieci
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne/pełna wersja 10 godzin

Program jest adresowany do młodzieży w wieku 13–16 lat. Jego celem jest: rozwijanie i wzmacnianie kompetencji indywidualnych praz społecznych mogących ograniczyć zachowania agresywne; redukcja czynników ryzyka cyberwiktymizacji, cybersprawstwa oraz zachowań świadków wzmacniających agresję elektroniczną, modyfikacja zachowań niepożądanych w kierunku intensyfikacji konstruktywnych, twórczych działań w sieci; zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania młodzieży w sieci, budowania świadomości na temat własnej prywatności i ochrony prywatnych treści oraz edukacja o odpowiedzialności za działania w sieci.