Izabela Florczak

Radca prawny, współwłaścicielka kancelarii prawnej ,,Replika” S.C. z siedzibą w Limanowej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez blisko dekadę pracowała w organach administracji samorządowej – zarówno w starostwie powiatowym, jak też w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Od dwóch lat aktywnie współpracuje z z jednostkami organizacyjnymi samorządu gminnego w Rabce-Zdroju w zakresie doradztwa prawnego dla jednostek samorządowych i klientów pomocy społecznej w ramach realizacji programów unijnych (Kapitał Ludzki) oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych (Punkt Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie).

W kręgu jej pozazawodowych zainteresowań pozostaje muzyka, film, sport i motoryzacja. Nieliczne wolne chwile spędza z dobrą książką w ręku bądź też zdobywając kolejne górskie szczyty. Chętnie poznaje nowe, ciekawe miejsca i ludzi, co stanowi doskonały pretekst do odbywania nieodmiennie inspirujących podróży w kraju i za granicą.