Jabłonna Lacka

Urząd Gminy Jabłonna Lacka – szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Uczestnicy szkolenia sprzedawców byli bardzo zadowoleni ze sposobu prowadzenia szkolenia i stwierdzili, że tematyka była niezbędna i będzie realizowana w trakcie prowadzenia działalności.

Zobacz rekomendację