Jabłonna

Szkoła Podstawowa
w Chotomowie – warsztaty profilaktyczne behawioralne

Dzieci ogólnie były zadowolone z przeprowadzonych zajęć, wyniosły korzyści w postaci kolejnego doświadczenia oraz poszerzyły lub utrwaliły swoją wiedzę. Mocną stroną prowadzącego jest dobre przygotowanie merytoryczne oraz profesjonalna autoprezentacja.

Zobacz rekomendację